Znaleziono 7 artykułów

Iwona M. Marcysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otyłość jako źródło lęku i stresu u kobiet Iwona M. Marcysiak s. 129-135
Postawy wartościujące rosyjskich i polskich dziewcząt w wieku 16-17 lat Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 147-151
Obciążenie stresem i poziom lęku młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu uczącej się w szkole średniej Emilia Malinowska Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 156-159
Poziom empatii i obciążenia stresem studentów AWF Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 161-171
Zapotrzebowanie na stymulację a poziom lęku Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 172-176
Postawy rodzicielskie i poziom lęku matek dzieci nieśmiałych Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 177-187
Obciążenie stresem i poziom lęku u nauczycieli zagrożonych bezrobociem Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 296-301