Znaleziono 10 artykułów

Paweł Milcarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka tomizmu konsekwentnego : (próba charakterystyki) Paweł Milcarek s. 51-59
Problematyka aktu istnienia w komentarzu Dominika Bañeza do "Sumy Teologii" św. Tomasza Paweł Milcarek s. 76-87
Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu Paweł Milcarek s. 90-100
Charakterystyczne elementy metafizyki Awerroesa w łacińskiej wersji jego komentarza do księgi Z Metafizyki Arystotelesa Paweł Milcarek s. 165-181
Sprawozdanie z drugiej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Paweł Milcarek s. 171-172
"Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści)", Tadeusz Klimski, Warszawa 1992 : [recenzja] Paweł Milcarek Tadeusz Klimski (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Awicenniańskie początki nauki o transcendentaliach Paweł Milcarek s. 219-226
Sprawozdanie z sesji naukowej w ATK pt. "Poznanie i bytowanie" Paweł Milcarek s. 233-237
O artykułach wiary i sakramentach Kościoła Tomasz z Akwinu Paweł Milcarek (tłum.) s. 410-428
"Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu", Paweł Milcarek, Warszawa 1994 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Paweł Milcarek (aut. dzieła rec.) s. 419-420