Znaleziono 16 artykułów

Grzegorz Bugajak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrowersje wokół powstania człowieka - wstępna analiza ankiet studentów Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 43-59
In Serach of Understanding : Can Science and Theology Both Contribute to a Coherent Worldview? Grzegorz Bugajak s. 47-67
"Rozum a wiara" - problem separacji dyscyplin Grzegorz Bugajak s. 132-148
Początek świata w nauce i religii - w poszukiwaniu możliwości syntezy Grzegorz Bugajak s. 135-147
Sprawozdanie z XVI European Conference on Science and Theology: “Are we special? Science and theology questioning human uniqueness” Grzegorz Bugajak s. 141-145
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", ATK, 16.04.1997 r. Grzegorz Bugajak s. 163-166
Wokół problemu przyczyny Wielkiego Wybuchu Grzegorz Bugajak s. 167-183
"Thinking about physics", Roger G. Newton, Princeton 2000 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Roger G. Newton (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Wokół ewolucji i kreacji - wstępna analiza ankiet nauczycieli i studentów Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 181-198
Sprawozdanie z konferencji nt. "Między filozofią przyrody a ekofilozofią", zorganizowanej w ATK w dn. 19.11.1997 roku Grzegorz Bugajak Anna Latawiec s. 186-190
"In search of the big bang : the life and death of the universe", John Gribbin, 2 ed, London 1998 : [recenzja] Grzegorz Bugajak John Gribbin (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"The trouble with science", Robin Dunbar, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Robin Dunbar s. 293-295
Kilka uwag o "postulowanej ontologii" teorii naukowych Grzegorz Bugajak s. 315-322
"About time : Einstein's unfinished revolution", Paul Davies, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Paul Davies (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Schrödinger's kittens", John Gribbin, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak John Gribbin (aut. dzieła rec.) s. 319-324
Global Perspectives on Science & Spirituality : report from the Paris Workshop, 14th-20th July, 2005 Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 514-516