Znaleziono 6 artykułów

Lech Szyndler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie cnót intelektualnych w perspektywie "słowa serca" Lech Szyndler s. 41-51
"Mowa serca" w ujęciu Mieczysława Gogacza Lech Szyndler s. 105-112
Doprecyzowanie zagadnienia "verbum interius" (słowo wewnętrzne) w pismach św. Tomasza z Akwinu Lech Szyndler s. 109-132
Ibn Roszda teoria intelektu ludzkiego Lech Szyndler s. 135-152
Zagadnienie "continuatio intellectus cum homine" w "Commentarium magnum in Aristotelis de Anima Libros" Awerroesa Lech Szyndler s. 153-168
Osoba jako "suppositum subsistens" w "De unione Verbi incarnati" św. Tomasza z Akwinu Lech Szyndler s. 174-190