Znaleziono 12 artykułów

Mirosław Mylik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o koncepcję historii filozofii w Polsce Mirosław Mylik s. 74-95
Uwagi o zainteresowaniu osobą i myślą G. Bruna w Polsce Mirosław Mylik s. 120-130
Sophie Germain - zapomniana prekursorka pozytywizmu Mirosław Mylik s. 144-153
Teoretyczny a praktyczny wyraz ludzkiego filozofowania Mirosław Mylik s. 155-165
Sprawozdanie z trzeciej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Mirosław Mylik s. 172-177
"W kierunku religijności autentycznej : Bernharda Weltego filozofia religii", Paweł Mazanka, Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 205-206
"Bóg, cielesność i przemoc", Jerzy Kosiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Mirosław Mylik Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej: studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Mylik Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Filozoficzne podstawy sportu", Mirosław Mylik, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Kosiewicz Mirosław Mylik (aut. dzieła rec.) s. 257-264
O koncepcji filozofii ks. bpa K. Kowalskiego : (w jubileusz 100-lecia jego urodzin) Mirosław Mylik s. 261-274
Wkład pracowników naukowych ATK w Warszawie w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 306-309
Czy istnieje ostateczny cel życia ludzkiego? Mirosław Mylik s. 353-362