Znaleziono 35 artykułów

Jerzy Kosiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierre de Coubertin : narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu Jerzy Kosiewicz s. 8-18
Filozofia kultury fizycznej w Polsce = Philosophy of physical culture in Poland Jerzy Kosiewicz s. 11-37
Socjologia sportu w Europie : perspektywa historyczna i badawcza = Sociology of sport in Europe : historic and research perspective Jerzy Kosiewicz s. 17-21
Walka bokserska jako przejaw ruchu w kierunku absolutnej abstrakcji : analiza w perspektywie heglowskiej fenomenologii ducha Jerzy Kosiewicz s. 27-33
Metodologia nauk praktycznych wobec teorii treningu i teorii walki sportowej Jerzy Kosiewicz s. 33-39
Filozofia sportu w perspektywie instytucjonalnej, merytorycznej i metodologicznej = Philosophy of sport in from the institutional, content related and methodological viewpoint Jerzy Kosiewicz s. 60-85
Występy ogniskowe w perspektywie aleatorycznej koncepcji estrady Jerzy Kosiewicz s. 69-74
Sokrates wobec wiedzy i moralności : konsekwencje antropologiczne i agnostyczne Jerzy Kosiewicz s. 73-86
Człowiek i prawda w poglądach Aureliusza Augustyna Jerzy Kosiewicz s. 92-104
"Moralność i sport", Jerzy Kosiewicz, Warszawa 2016 : [recenzja] Maria Zowisło Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 141-145
O filozofii sportu = On the philosophy of sport Jerzy Kosiewicz s. 156-166
Człowiek i Absolut w filozofii Hegla Jerzy Kosiewicz s. 157-165
Stanisław Kowalczyk : rozważania o społeczeństwie i sporcie Jerzy Kosiewicz s. 166-176
Czy igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem? = Are olympic games something more than sport? Jerzy Kosiewicz s. 187-195
O metodologii i hipotezie = On methodology and hypothesis Jerzy Kosiewicz s. 196-234
Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324 Teresa Drozdek-Małolepsza Jerzy Kosiewicz Eligiusz Małolepszy s. 197-203
Wartości sztuk walki w świetle badań empirycznych = Values of martial arts in the light of empirical research Jerzy Kosiewicz s. 199-200
Człowiek i wartości = Man and values Jerzy Kosiewicz s. 204-211
Od mitów religijnych do filozofii Jerzy Kosiewicz s. 205-214
Ogólna koncepcja teoretyczna filozofii kultury fizycznej i sportu Wojciech J. Cynarski Jerzy Kosiewicz s. 212-215
Humanistyczna teoria sztuk walki Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Bóg, cielesność i przemoc", Jerzy Kosiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Mirosław Mylik Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Opinia o pracy zbiorowej "Sport in the mirror of the values" pod redakcją J. Kosiewicza i K. Obodyńskiego Andrzej Pawłucki Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 225
Filozoficzne i religijne przesłania wychowania fizycznego w starożytnych Indiach Jerzy Kosiewicz Piotr Rymarczyk Suresh H. Deshpande (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Opinia o książce "Turystyka w regionach przygranicznych : wieloaspektowe studium rozwoju" = Review on the book "Tourism in Borderlands : Multiaspect Study of Development" Bohdan M. Mytskan Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
Do Redaktora Naczelnego = To the Editor-in-Chief Jerzy Kosiewicz s. 254
"Filozoficzne podstawy sportu", Mirosław Mylik, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Kosiewicz Mirosław Mylik (aut. dzieła rec.) s. 257-264
Społeczne i kulturowe wartości sportu : doniesienie o konferencji, Warszawa, 14-16 września 2007 = "Social and cultural values of sport", Report from Conference, Warsaw, September 14-16, 2007 Joanna Femiak Jerzy Kosiewicz Andrzej Smoleń s. 258-263
Recenzja najnowszej książki prof. Wojciecha Jana Cynarskiego = The review of the latest book by Prof. Wojciech Jan Cynarski Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Filozofia sportu czy filozoficzny namysł nad sportem : nowe ujęcie Jerzy Kosiewicz s. 306-313
Założenia i wartości antropologii filozoficznej Kanta Jerzy Kosiewicz s. 309-319
Aksjologiczne wymiary sportu Zbigniew Krawczyk Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Filozofia kultury fizycznej Wojciech J. Cynarski Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 332-334
Sympozjum nie całkiem naukowe Jerzy Kosiewicz s. 356-361
Wartości i wzory kulturowe dalekowschodnich sztuk i sportów walki Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 394-395