Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Philosophiae Christianae
2013, Tom 49, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Matematyczność czy matematyzowalność przyrody? Anna Lemańska s. 5-24
Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody : zarys przykładowego programu badawczego Paweł Polak s. 25-42
Myśl etyczno-medyczna Władysława Biegańskiego (1857-1917) Agnieszka Raniszewska-Wyrwa s. 43-70
Towards Leibnizian Possibility : Formal Frame of Modal Theory of Individual Concepts Kordula Świętorzecka s. 71-84
Uwagi polemiczne do koncepcji kosmosu chtonicznego Jakub Dziadkowiec s. 85-106
Uroki świata tellurycznego, czyli o korekcie kosmosu chtonicznego Zenon E. Roskal s. 107-118
"Athen und Jerusalem : die philosophische kritik am Christentum in Antike und Neuzeit", Winfried Schröder, Stuttgart- Bad Constatt 2011 : [recenzja] Andrzej Pawlik Winfried Schröder (aut. dzieła rec.) s. 119-141
"Dlaczego niebo jest ciemne : jak jest skonstruowany wszechświat", W. P. Reszetnikow, Friazino 2012 : [recenzja] Teresa Żołobowska W. P. Reszetnikow (aut. dzieła rec.) s. 142-146
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Filozofia na polskim uniwersytecie na obczyźnie", dedykowanej profesorowi Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka s. 146-152
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Stan badań nad filozofią polską", poświęconej porf. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 152-158
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficznie o doświadczeniu", Warszawa, 16.04.2013 r. Aleksandra Kleśta s. 159-164