Znaleziono 14 artykułów

Wiesław Dyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz profesor Szczepan W. Ślaga – kapłan przyrodnik Wiesław Dyk s. 43-46
Łamanie symetrii zasadą rozwoju Wszechświata Wiesław Dyk s. 73-82
Mózg i umysł zwierząt Wiesław Dyk s. 91-107
Między zoologiczną koncepcją człowieka a antropologiczną wizją zwierzęcia Wiesław Dyk s. 126-138
Paradygmat globalnej ewolucji według Ericha Jantscha Wiesław Dyk s. 168-179
Bioetyka między jakością i świętością życia Wiesław Dyk s. 177-188
"Wyjaśnienie i wyjaśnianie : zarys teorii eksplanacji", Wacław Mejbaum, Szczecin 1995 : [recenzja] Wiesław Dyk Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Filozoficzne podstawy protobiologii", Włodzimierz Ługowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Wiesław Dyk Włodzimierz Ługowski (aut. dzieła rec.) s. 215-225
W kręgu kwantowej teorii grawitacji Wiesław Dyk Robert Więckowski s. 221-229
Między biologią a etyką Wiesław Dyk s. 226-232
"Rola praw biologicznych w wyjaśnianiu ewolucyjnym", Wiesław Dyk, Szczecin 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Wiesław Dyk (aut. dzieła rec.) s. 230-241
Zwierzę w filozofii moralności Wiesław Dyk s. 243-268
Ekologia w świetle koncepcji pola biologicznego Wiesław Dyk s. 407-413
"Sozologia systemowa", t. II: "Antroposfera : ekologia wiary : człowiek i jego środowisko", red. Wiesław Dyk, Szczecin 2007 : [recenzja] Agnieszka Bernadkiewicz Wiesław Dyk (aut. dzieła rec.) s. 627-629