Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Philosophiae Christianae
1997, Tom 33, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julii Annas konfrontacja etyki starożytnej ze współczesną Tadeusz Biesaga s. 7-15
O odniesieniu wyrażeń językowych do rzeczywistości Janina Buczkowska s. 17-32
Filozofia - nauką zadumy i rozumienia, szkołą teologicznego myślenia Bernard Hałaczek s. 33-45
Charakterystyka relacji kategorialnych Władysław Kubiak s. 47-63
Niektóre sposoby rozumienia terminu "doświadczenie" Paweł Mazanka s. 65-82
Wolność warunkiem czy skutkiem wartości? Tadeusz Ślipko s. 83-94
Idea matematyczności przyrody a problem jedności nauk przyrodniczych Stanisław Butryn s. 95-101
Racjonalność i etos nauki w obliczu ryzyka ekologicznego Andrzej Kiepas s. 101-111
Zagadnienia antropologiczne w "Scivias" św. Hildegardy z Bingen Małgorzata Milcarek s. 111-118
Życie i dzieło Jana Franciszka Drewnowskiego Tomasz Piotr Terlikowski s. 118-136
Zasadnicze wymiary relacji międzyludzkich oraz ich zagrożenia w ujęciu Karola Wojtyły Rafał Kazimierz Wilk s. 136-144
Problematyka transcendentaliów w interpretacji J.B. Lotza Kazimierz Wolsza s. 144-153
Czy Kołakowski jest nam do czegoś potrzebny? Krzysztof Pagór s. 154-156
Obciążenie stresem i poziom lęku młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu uczącej się w szkole średniej Emilia Malinowska Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 156-159
Bp Bohdan Bejze laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów s. 161-163
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", ATK, 16.04.1997 r. Grzegorz Bugajak s. 163-166
"Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej?" : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie Paweł Mazanka s. 166-170
Sprawozdanie z drugiej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Paweł Milcarek s. 171-172
Sprawozdanie z trzeciej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Mirosław Mylik s. 172-177
Sprawozdanie z czwartej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Ryszard Moń s. 177-180
Sprawozdanie z piątej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Anna Lemańska s. 180-182
50-lecie Wydziału Filozofii KUL Jan Krokos Ryszard Moń s. 182-185
Ks Prof. Józef Szuleta (1908-1997) Bohdan Bejze s. 186-189
"The Christian God", Richard Swinburne, Oxford 1994 : [recenzja] Roman Tomanek Richard Swinburne (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Wszechświat otwarty : argument na rzecz indeterminizmu", Karl Raimund Popper, Kraków 1996 : [recenzja] Jacek Twardowski Karl Raimund Popper (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Podmiot i przedmiot", pod red. nauk. Teresy Grabińskiej i Mirosława Zabierowskiego, Wrocław 1996 : [recenzja] Janina Buczkowska Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) Mirosław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Ciągłość : szkice z historii matematyki", Jerzy Mioduszewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Lemańska Jerzy Mioduszewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Umierać bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej", Warszawa 1996 : [recenzja] Mirosław Przechowski s. 200-202
"Človek medzi životom a smrt'ou", Martin 1996 : [recenzja] Anna Latawiec s. 202-204
"W kierunku religijności autentycznej : Bernharda Weltego filozofia religii", Paweł Mazanka, Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 205-206
"Filozofia w szkole", Matthew Lipman, Ann M. Sharp, Frederick S. Oscanyan, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Czajkowska Matthew Lipman (aut. dzieła rec.) Federick S. Oscanyan (aut. dzieła rec.) Ann M. Sharp (aut. dzieła rec.) s. 207-208