Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
1992, Tom 28, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka Mieczysław Gogacz s. 7-18
Determinizm i redukcjonizm w świetle matematyki współczesnej Teresa Grabińska s. 19-30
Syntetyczna teoria ewolucji a neutralizm i punktualizm Kazimierz Kloskowski s. 31-51
Symulacja w świetle teorii gier Anna Latawiec s. 53-68
Uwagi o pojęciu zbioru Anna Lemańska s. 69-85
H. Conrad-Martius i E. Stein, uczennice E. Husserla a filozofia arystotelesowsko-tomistyczna Jerzy Machnacz s. 87-103
Z dziejów badań nad systemem metafizyki klasycznej Andrzej Maryniarczyk s. 105-118
Time Topology for Some Classical and Quantum Non-Relativistic Systems Stanisław Olszewski s. 119-135
Problem znaczenia w filozofii L. Wittgensteina Beata Błaszczyk s. 137-147
Stosunek Nicolai Hartmanna do postulatu filozofii bezzałożeniowej Andrzej Noras s. 147-154
Aktualne problemy ekologii człowieka H. Mochnacka-Ławacz M. Opatowska J. Pankowski M. Rachlewicz M. Żbikowski s. 155-165
Dialog i pokój Mieczysław Gogacz s. 166-168
Rozumienie zjawiska przyjaźni w filozofii Arystotelesa i współczesnej fenomenologii A. Kirpluk s. 168-175
"Evolutionary Biology at the crossroads: a Symposium at Queens College", New York 1989 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski s. 177-180
"Thermodynamic Bases of Biological Processes: physiological Reactions and Adaptattons", A. I. Zotin, Berlin-New York 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga A. I. Zotin (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Geneza informacji biologicznej: filozoficzne problemy powstania życia", Bernard-Olaf Küppers, Warszawa 1991 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Bernard-Olaf Küppers (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Odkrycie naukowe — Kontrowersje filozoficzne", Elżbieta Pietruska-Madej, Warszawa 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Elżbieta Pietruska-Madej (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Phänomenologische Philosophiae", E.Ströker, P. Janssen, Freiburg-München 1989 : [recenzja] Jerzy Machnacz p. Janssen (aut. dzieła rec.) E. Ströker (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Lexikon der philosophischen Werke", Stuttgart 1988 : [recenzja] Jerzy Machnacz s. 192-194
"Die Trennung von Natur und Geist", München 1990 : [recenzja] Jerzy Machnacz s. 194-196
"Dietricha von Hilderbranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki", Tadeusz Biesaga, Lublin 1989 : [recenzja] Jan Krokos Tadeusz Biesaga (aut. dzieła rec.) s. 196-200