Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Philosophiae Christianae
2013, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą? Michał Chaberek s. 5-23
"Prawdziwość" w obszarze dzieła literackiego według kryteriów Romana Ingardena : analiza problemu na przykładzie powieści Wiktora Pelewina "Mały palec Buddy" Ganna Iemelianova s. 25-47
Czy Immanuel Kant jest prekursorem "ideału osobowości"? : (na marginesie opracowań Franciszka Sawickiego) Tomasz Kupś s. 49-69
Fenomenologia między internacjonalizmem i eksternalizmem : sformułowanie problemu Witold Płotka s. 71-91
Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt Dariusz Sagan s. 93-116
Distance and nearness in the mysticism of Saint John of the Cross : a phenomenological study Jana Trajtelová s. 117-134
On the concept of truth in an intended model of the logic of beliefs Edward Nieznański Janusz Wesserling s. 135-149