Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Studia Philosophiae Christianae
1965, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej Bohdan Bejze s. 5-31
Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek fiilozoiii i nauki Piotr Chojnacki s. 33-52
Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii Jan F. Drewnowski s. 53-65
O sylogistyce Arystotelesa Józef Iwanicki s. 67-101
Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej Stanisław Kamiński s. 103-116
"Święte" i doświadczenie jego rzeczywistości przez człowieka u Romano Guardiniego Marian Jaworski s. 117-134
Koncepcja filozofii u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 135-161
Determinizm i indeterminizm w aspekcie filozoficznym i fizykalnym Tadeusz Rutowski s. 163-177
Teoria hylemorfizmu i fizykalna teoria budowy materii w ujęciu neoscholastyków Tadeusz Wojciechowski s. 179-221
"Les faeteurs extra-intellectuels de la connaisance humaine", J.Girardi, "Revue Philosophique de Louvain" N. 74-75 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Girardi (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"L'épistémologie de G.Bachelard", J. Hyppolite, "Revue d'Histoire des Sciences" T.17, nr 1 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Hyppolite (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"De l'Imagination abstractive", P.A. Michelis,"Revue Internationale de Philosophie" (1964) : [recenzja] J. Chalcarz P.A. Michelis (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Axiomatique et intuition", E. Winnance, "Revue Thomiste" Nr 3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz E. Winnance (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Dialectique et ontologie chez Aristote : a propos d'un livre recent", J. Brunschwig, (1964) : [recenzja] E. Morawiec J. Brunschwig (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Lorigine de la formule >>To Ti Hn Einai<<", P. Courtès, "Rev. des Scien. Phil. et Theol." (1964) : [recenzja] E. Morawiec P. Courtès (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"L'Inizio e lo Sviluppo della conoscenza sensibile in Aristotele", P. Consenza, Naples 1960 : [recenzja] E. Morawiec P. Consenza (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"La preuve de l'Absoin chez Bradley", J. de Marneife, Paris 1962 : [recenzja] E. Morawiec J. de Marneife (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"La doctrine de l'analogie de l'etre d'après Saint Thomas d'Aquin", B. Montaignes, Paris 1963 : [recenzja] E. Morawiec B. Montaignes (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Philosophia prima sive Ontologia", Chr. Wolff, wyddał J. Ecole Hildesheim, 1962 : [recenzja] E. Morawiec Chr. Wolff (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Violence et métaphysique: essai sur la pensée d'Emmanuel Levinas", Derrida Jacques, "Revue de Métaphysique et de Morale" nr. 3 (1964) : [recenzja] J. Puzio Derrida Jacques (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Intelligibile" według Kanta i Tomasza z Akwinu Józef Chalcarz s. 237-247
"Echarri Jaime S. J. Philosophia entis sensibilis, Herder", Z. Bucher, Barcinone 1959 : [recenzja] T. Rutowski Z. Bucher (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Inbaltiche Aussagenfunktionen, Logische Analyse der Ursache und Zweekhegriffes", G. Frey, "Philosophia Naturalis" N.1 T. Rutowski G. Frey (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Das Problem der >>speeies sensibiles in medio<< und die neue Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts", A. Maier, "Frieburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie" N 1 T. Rutowski A. Maier (aut. dzieła rec.) s. 249
"La définition du fini implique-t-elle l'infini?", P. Masterson, "Revue Philosophique de Louvain" vol. LXII (1964) : [recenzja] T. Rutowski P. Masterson (aut. dzieła rec.) s. 250
"Die Wissenschaftstheoretische Position einer evolutiven Welterklärung", J.Meurers, "Philosophia Naturalis" N.1 T. Rutowski J. Meurers (aut. dzieła rec.) s. 251
"Der Biologe Max Hartmann als Naturphilosoph", R. Reinboth, "Philosophia Naturalis" N. 1 T. Rutowski R. Reinboth (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Cosmologie philosophique de notre époque (protestation contre une fausse dramatisation)", H. Wein, "Revue de métaphysique et de morale" N.1 (1964) : [recenzja] T. Rutowski H. Wein (aut. dzieła rec.) s. 252
"Contradiction et totalité dans la logique de Hegel", R. Garaudy, "Revue Philosopique" No 1 (1964) : [recenzja] E. Nieznański R. Garaudy (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Reflexions sur l'histoire de la biologie (XVIIe-XVIIIe siécle) : problémes de méthodes", J. Roger, "Revue d'histoire des sciences et de leurs applications" t. XVII No 1 (1964) : [recenzja] E. Nieznański J. Roger (aut. dzieła rec.) s. 254-256
    Zacytuj
  • Udostępnij
"W tupikie idiealistiezieskoj gnosielogii", A.M. Łukanow, "Woprosy filosofii" (1965) : [recenzja] E. Nieznański A.M. Łukanow (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Dialektika kak metod postrojenija teorii", M.B. Turowskij, "Woprosy filosofii" (1965) : [recenzja] E. Nieznański M.B. Turowskij (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Metody współczesnej psychologii", Mieczysław Kreutz, Warszawa 1962 : [recenzja] S. Bober Mieczysław Kreutz (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Problemy współczesnej psychologii", K. Tyborowska, Warszawa 1964 : [recenzja] W. Lasecka K. Tyborowska (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"A History of Philosophy", F. Copteston, "The Newman Press" : [recenzja] B. Dembowski F. Copteston (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Un malebranchiste meeonnu: Keranflech", G. Rodis-Lewis, "Revue Philosophique de la France et de l'Etranger" nr 1 (1964) : [recenzja] B. Dembowski G. Rodis-Lewis (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Revue Internationale de Philosophie" t. 18, nr 67 (1964) : [recenzja] B.J. Gawecki s. 271-274
"Hegel et l'hegelianisme", R. Serrean, Paris 1962 : [recenzja] E. Morawiec R. Serrean (aut. dzieła rec.) s. 274
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce F. Rosiński s. 275
Otwarcie i zagajenie Konferencji Naukowej J. Pastuszka s. 275-276
Aktualne problemy dyskusyjne w zakresie tomistycznej filozofii Boga B. Bejze s. 276
Zagadnienie stworzenia wszechświata w ujęciu P. Teliharda de Chardin K. Kłósak s. 276-293
Metodologiczna problematyka poznania Boga S. Kamiński s. 294-305
Augustyński dowód na istnienie Boga w interpretacji Jana Hessena S. Kowalczyk s. 305-306
"Organizacja studiów filozoficznych w Zakładach Teologicznych w Polsce w dobie obecnej", J. Herbut : [recenzja] E. Morawiec J. Herbut (aut. dzieła rec.) s. 306-308
Uczciwość i dobroć W. Tatarkiewicz s. 308-309
Zagadnienie jedności nauki T. Czeżowski s. 309-312
Osobowość w filozofii egzystencjalizmu J. Pastuszka s. 312-313
"Problemy dyskusyjne w teodycci", B. Bejze : [recenzja] E. Morawiec B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 313
Trzeci Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej E. Morawiec s. 313-315
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Brixen E. Morawiec s. 315
Trzynasty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Meksyku E. Morawiec s. 315-317
Siódmy Kongres Stowarzyszenia Guillaume Budé w Aix E. Morawiec s. 317-318
Piąty Międzynarodowy Kongres dla Badań Estetycznych F. Rosiński s. 318-321
Charles Baudouin B. Dembowski s. 321-322
Evert Willem Beath E. Morawiec s. 322-323
Aleksander Koyré E. Morawiec s. 323-324
Ernst Kretschmer E. Morawiec s. 324
Béginald Garrigou-Lagrange E. Morawiec s. 324-325
André Lalande B. Dembowski s. 325-326