Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
1981, Tom 17, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji — śp prof. Władysław Tatarkiewicz s. 7
Rola egocentryzmu w rozwoju jednostki Józef Bazylak s. 9-19
Inteligencja i praca uwagi a nasilenie lęku i działania mechanizmów obronnych młodzieży Andrzej Czerwiński Halina Marona s. 21-42
Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej Edmund Morawiec s. 43-72
Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza Jan Nowaczyk s. 73-100
Wychowanie oligofreników do samodzielności życiowej Franciszek M. Rosiński s. 101-123
Niektóre cechy i reakcje osobowości chorych ze świeżym zawałem serca podejmujących po chorobie pracę zawodową i wycofujących się z pracy zawodowej Stanisław Siek Lidia Sołtysik-Kamińska s. 125-136
Zagajenie Tadeusz Ślipko s. 137-139
Ogólne wprowadzenie w problematykę Sympozjum Edmund Morawiec s. 139-145
Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania Stanisław Kamiński s. 145-154
Profesora Kazimierza Kłósaka analizy kosmologiczno-teodycealne (próba odczytania) Mieczysław Lubański s. 155-164
Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka Szczepan W. Ślaga s. 164-172
Próba konfrontacji Kazimierz Kłósak s. 172-178
O właściwą koncepcję poznawalności istnienia Bogdan Bakies s. 179-185
Zagadnienie tomistyczriej teorii sądów egzystencjalnych (artykuł polemiczno-wyjaśniający) Wojciech Chudy s. 185-200
Uwagi do tematu wartości Mieczysław Gogacz s. 200-209
"The Genetic Mechanism and the Origin of Life", L.S. Dillon, New York and London 1973 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga L.S. Dillon (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Mietodołogiczeskije probliemy matiematiki", Nowosibirsk 1879 : [recenzja] Anna Lemańska s. 213-216
"Fiłosofskij analiz riewolucij w fizykie", A.T. Gieworkian, Erewan 1979 : [recenzja] Dariusz Sobkowicz A. T. Gieworkian (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Intuicja a odkrycia naukowe", Albert Nałczadżjan, Warszawa 1979 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Albert Nałczadżjan (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Wypowiedzi performatywne", Eugeniusz Grodziński, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Słowikowski Eugeniusz Grodziński (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Semiotyka kultury", Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Halina Wistuba Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 223-227
Metafizyka i kultura Zbigniew Janczarski s. 227-233
Nauczanie uniwersyteckie Mieczysław Gogacz s. 235-248
Posiedzenie naukowe kierunków: logiki, metodologii nauk, filozofii bytu i etyki Mieczysław Bombik s. 249-251
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1979 Kazimierz Kloskowski Dariusz Sobkowicz s. 252-254
Z dziejów Koła Filozoficznego na ATK (przemówienie z racji dziesięciolecia - ATK, 26 kwietnia 1980) Kazimierz Szałata s. 255-263