Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Philosophiae Christianae
1968, Tom 4, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu Mieczysław Gogacz s. 5-20
Doświadczalny punkt wyjścia etyki Stanisław Kamiński T. Styczeń s. 21-73
Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga Kazimierz Kłósak s. 75-112
O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina Edmund Morawiec s. 113-139
Polemika z recenzją A.Grzegorczyka książki M. A. Krąpca "Metafizyka" Mieczysław Gogacz s. 141-157
"Pytania, wątpienie, wybór (szkice sceptyczne)", A. Siemianowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Gogacz A. Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 157-164
"Psychologie religieuse", A. Vergot, Bruxelles 1966 : [recenzja] R. Żerański A. Vergot (aut. dzieła rec.) s. 165-182
"Pani profesor ulica", E. Nowak, R. Tryc, Warszawa 1968 : [recenzja] T. Klimski E. Nowak (aut. dzieła rec.) R. Tryc (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Bausteine zur Psychpanalyse", S. Ferenczi, Bern 1964 : [recenzja] St. Siek S. Ferenczi (aut. dzieła rec.) s. 184-189
"Psychotherapy and the Behavioral Sciences", L.R. Wolberg, New York 1966 : [recenzja] St. Siek L.R. Wolberg (aut. dzieła rec.) s. 189-196
"The Special Theory of Relativity", David Bohm, New York 1965 : [recenzja] L. Balczewski David Bohm (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"K metodołogii matematisacji sowremiennogo znanija" [w:] "Czełowiek, Tworczestwo, Nauka", A.I. Akczurin, Moskwa 1967 : [recenzja] M. Lubański A.I. Akczurin (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Matematiczeskaja gipoteza i jeje rol w postrojeni naucznoj teorii", I.A. Gołowin, "Fołosowskie Nauki" nr 1 (1968) : [recenzja] M. Lubański I.A. Gołowin (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Metodołogiczeskoje znaczenie ponjatij simmetrii i asimmetrii w fizikie elementarnych czastic", N.O. Osmanow, "Fiłosowskie Nauki" n.1 (1968) : [recenzja] M. Lubański N.O. Osmanow (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"O swjazi fiłosowskich i matematiczeskich issledowanij", A.S. Piotrowski, "Fiłosowskie Nauki" n.3 (1967) : [recenzja] M. Lubański A.S. Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"On limitations of theories of biology", J.M. Myers, "Perspect. Biol. and Med." 10 (1967) : [recenzja] Sz. W. Ślaga J.M. Myers (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Philosophical Problems in Biology", ed. by V.E. Smith, New York-Jamaica 1966 : [recenzja] Sz.W. Ślaga V.E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Antireductionism and molecular biology", K.F. Schaffner, "Science" 157 (1967) : [recenzja] Sz. W. Ślaga K.F. Szchaffner (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Zagadnienia cybernetyki we współczesnej biologii", Warszawa 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 214-218
Piotr Semenenko a odnowa filozofii scholastycznej Tadeusz Kaszuba s. 219-223
Sympozjum filozoficzne poświęcone analizie punktu wyjścia kinetycznego i teleologicznego argumentu na istnienie Boga Edmund Morawiec s. 225-270
Sprawozdanie z "Sympozjum Etycznego" na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w Warszawie Edmund Morawiec s. 271-275
Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia naukowego Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w Warszawie St. Kamiński s. 275-279
IV Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej M. Gogacz s. 280-283
Sprawozdanie z konferencji Komisji "Wychowania Przedszkolnego" Katolickiego Międzynarodowego Biura Dziecka - BICE S. Bober s. 283-286
Ze sprawozdań o naukowych rozprawach z zakresu filozofii w ZSRR J. Pryszmont s. 286-290