Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1986, Tom 22, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia a nauki szczegółowe s. 5-6
Jak możliwa jest "filozofia w nauce"? Michał Heller s. 7-19
Wielość interpretacji a jedność prawdy w filozofii Józef Życiński s. 21-41
Kontynentalna i anglo- amerykańska filozofia nauki Zygmunt Hajduk s. 43-61
Hipoteza riszonów a jej aspekty filozoficzne Mieczysław Lubański s. 63-74
Osoba i kultura Mieczysław Gogacz s. 75-90
O istocie tzw. poznania apriorycznego w ujęciu E. Husslera Roman Rożdżeński s. 91-114
Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej, cz.II teoria moralności socjalistycznej w publikacjach lat 1974-1984 Tadeusz Ślipko s. 115-157
O pożytku krytyki metafizyczej : stanowisko Kanta wobec "zarzutów przeciw religii i moralności" Norbert Fischer s. 159-167
Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711—1782) Roman Darowski s. 167-186
Niekonsekwencja logiczna w teorii pomiaru Kazimierza Ajdukiewicza Marcin R. Olejnik s. 187-190
Sceptycyzm — kognditywizm — racjonalizm Zygmunt Hajduk s. 190-198
"Molecular evolution and protobiology", ed, by K. Matsuno, New York-London 1984 : [recenzja] Sz. W. Ślaga K. Matsuno (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Histoire de la matiere et de la vie: les transformations de l energie et l evolutiont", G.Norel, Paris 1984 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga G. Norel (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Kierunek — początek życia: narodziny paleobiochemii krzemu", Włodzimierz Sedlak, Lublin 1985 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Włodzimierz Sedlak (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Poznanie jawlienii żizni", W. A. Engelhardt, Moskwa 1984 : [recenzja] Sz. Ślaga W. A. Engelhardt (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Nichts ist schon dagewesen: Konrad Lorenz, seine Lehre und ihre Folgen", Muenchen 1984 : [recenzja] Zbigniew Łepko s. 209-216
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1984 Joanna Kamińska s. 217-220
Sprawozdanie z Otwartych Posiedzeń Katedry Logiki ATK Tomasz Olszewski s. 220-223
Sprawozdanie z III Tygodnia Higieny Psychicznej, Lublin 7—10 listopada 1984 r s. 223-232