Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Philosophiae Christianae
1972, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego (zakończenie) Czesław Białobrzeski s. 5-23
Filozoficzne refleksje i świadomość religijna Horacego Edward Jędrzyński s. 25-38
O intuicji intelektualnej u J. Maritaina Edmund Morawiec s. 39-89
Metodologiczny i filozoficzny konwencjonalizm Poincarego Andrzej Siemianowski s. 91-111
Zagadnienie znaku w sztuce nowoczesne Grzegorz Sztabiński s. 113-131
Konsekwencje kaniowskiego rozdzielenia sfer rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego w filozofii prawa Maria Szyszkowska s. 133-152
Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu Bolesława Twarowska s. 153-178
Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej (cz. II) Zofia Józefa Zdybicka s. 179-217
"The evolution of human behavior" [w:] "The uniqueness of man", S.L. Washburn, Amstredam-London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga S.L. Washburn (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Animals and man: Communication and its development" [w:] "Communication", P. Marler, Amsterdam-London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga P. Marler (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"O niekotorych metodołogiczeskich osobiennostjach matematizacji genetiki", S.A. Pastusznyj, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1971) : [recenzja] M. Lubański S.A. Pastusznyj (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Nieisczerpajemost' mikroobjektow i problema mnogoobrazija postranstwienno-wremiennych otnoszenij", A.M. Mostepanenko, "Fiłosofskie Nauki" (1971) : [recenzja] M. Lubański A.M. Mostepanenko (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Fiłosofskie aspekty funkcjonalnoj systemy", P.K. Anochin, "Woprosy filosofii" Nr 3 (1971) : [recenzja] E. Oniszczuk P.K. Anochin (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"The Problem of Causality in a Indeterministic Science", Henry Mehlberg, "International Journal of Theoretical Physics" vol. 2 (1969) : [recenzja] E. Oniszczuk Henry Mehlberg (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Nauka o nauke, Wwedenie w obszczeje naukowedenie", G.M. Dobrow, Kiew 1970 : [recenzja] M. Lubański G.M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Objasnenie - funkcija nauki", E.P. Nikitin, Moskwa 1970 : [recenzja] M. Lubański E.P. Nikitin (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"Gnoseołogiczeskie probłemy informacjonnogo modelirowanija myszlenija", A.S. Mitrofanow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1971) : [recenzja] M. Lubański A.S. Mitrofanow (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Logika formalna", Ludwik Borkowski, Warszawa 1970 : [recenzja] E. Nieznański Ludwik Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Uczucia erotyczne młodzieży szkolnej: (analiza psychologiczna)", Władysław Kazior, Rzeszów 1969 : [recenzja] Stefan Bryksa Władysław Kazior (aut. dzieła rec.) s. 255-261
"Fiłosowskije woprosy modielirowanija psichiki", J.B. Nowik, Moskwa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga J.B. Nowik (aut. dzieła rec.) s. 261-262
O pracy Seminarium Historii Filozofii Nowożytnej przy Wydziale Filozofii ATK w roku akademickim 1968 Stanisław Porębski s. 263-267
"Basic Modern Philosophyof Religion", Ferré Frederick, New york 1967 : [recenzja] I.E. Zieliński Ferré Frederick (aut. dzieła rec.) s. 268-275
Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: Strukturalizm we współczesnej nauce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 11 i 12 listopad 1970 r. B.J. Ruciński s. 277-285
Sprawozdanie z sympozjum filozofii przyrody KUL na temat ewolucji układów fizycznych i biologicznych Sz. W. Ślaga s. 285-287
Sprawozdanie z Konferencji naukowej na temat filozofii polskiej okresu pozytywizmu, 28-29 kwietnia 1971, Warszawa, Pałac staszica B. Dembowski s. 287-290
Sprawozdanie z sympozjum Antropologii Filozoficznej, ATK, 8 i 9 maja 1971 T. Klimski s. 290-292