Znaleziono 37 artykułów

M. Lubański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ponjatie informacii: łogiko-metodołogiczeskij aspekt", I.I. Griszkin, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański I.I. Griszkin (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Metodołogiczeskij analiz tieoreticzeskich i eksperimentalnych osnowanij fiziki grawitacii", Kijew 1973 : [recenzja] M. Lubański s. 160-166
"Rol analogii w sistemie matematiczeskich znanij", E.A. Beljajew, "Fiłosofie Nauki" Nr 5 (1971) : [recenzja] M. Lubański E.A. Beljajew (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Problemy metodołogii sistemnogo issledowanija", Moskwa 1970 : [recenzja] M. Lubański s. 178-188
"Informacionnyje processy w biołogiczeskich sistemach, M. J. Sietrow, Leningrad 1975 : [recenzja] M. Lubański M. J. Sietrow (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Prostranstwo mikromira, Fiłosofskij ocerk", E.P. Andrejew, Moskwa 1969 : [recenzja] M. Lubański E.P. Andrejew (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"O ponjati raznoobrazija", W.W. Szkoda, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.W. Szkoda (aut. dzieła rec.) s. 188-192
"Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej", T. Grabińska, Wrocław 1992 : [recenzja] M. Lubański T. Grabińska (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Suszczestwujet li kwantowo-relatiwistskaja łogika?", Ł.M. Złotnikow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański Ł.M. Złotnikow (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"O nekotorych aspektach wzaimoswjazi fiłosofii i jestestwoznanija", W.S.Gott, A.D.Ursuł, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.S. Gott (aut. dzieła rec.) A.D. Ursuł (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Sootnoszenie razlicznych traktowok suszcznosti priczinnoj swjazi", S.S.Woronkow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański S.S. Woronkow (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"K metodołogii matematisacji sowremiennogo znanija" [w:] "Czełowiek, Tworczestwo, Nauka", A.I. Akczurin, Moskwa 1967 : [recenzja] M. Lubański A.I. Akczurin (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"O suszcznosti żiwoj materii", W.N. Wesełowski, Moskwa 1971 : [recenzja] M. Lubański W.N. Wesełowski (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Możet li byt' koniec fiziki kak nauki?", W.S.Baraszenkow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 6 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.S. Baraszenkow (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Matematiczeskaja gipoteza i jeje rol w postrojeni naucznoj teorii", I.A. Gołowin, "Fołosowskie Nauki" nr 1 (1968) : [recenzja] M. Lubański I.A. Gołowin (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Fiziko-matematiczeskie prostranstwa i realnost", W.S. Łukjaniec, Kijew 1971 : [recenzja] M. Lubański W.S. Łukjaniec (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Metodołogiczeskoje znaczenie ponjatij simmetrii i asimmetrii w fizikie elementarnych czastic", N.O. Osmanow, "Fiłosowskie Nauki" n.1 (1968) : [recenzja] M. Lubański N.O. Osmanow (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"O swjazi fiłosowskich i matematiczeskich issledowanij", A.S. Piotrowski, "Fiłosowskie Nauki" n.3 (1967) : [recenzja] M. Lubański A.S. Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Ekstrapolacija w kosmołogiczeskich modelach", W.P. Lebiediew, "Fiłosofskie Nauki" Nr 3 (1972) : [recenzja] W.P. Lebiediew M. Lubański s. 205-207
"Gnoseołogiczeskij analiz sootnoczenija entropii i informacii", A.I. Oksak, "Fiłosofskie Nauki" Nr 5 (1972) : [recenzja] M. Lubański A.I. Oksak (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"K woprosu o ponjatii subiektiwnoj wierojatnosti", S.P. Budbajewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 2 (1972) : [recenzja] M. Lubański S.P. Budbajewa (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"O niekotorych metodołogiczeskich osobiennostjach matematizacji genetiki", S.A. Pastusznyj, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1971) : [recenzja] M. Lubański S.A. Pastusznyj (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Matiematika i poznanie", N.A. Kisjelewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1972) : [recenzja] M. Lubański N.A. Kisjelewa (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Nieisczerpajemost' mikroobjektow i problema mnogoobrazija postranstwienno-wremiennych otnoszenij", A.M. Mostepanenko, "Fiłosofskie Nauki" (1971) : [recenzja] M. Lubański A.M. Mostepanenko (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Nauka o nauke, Wwedenie w obszczeje naukowedenie", G.M. Dobrow, Kiew 1970 : [recenzja] M. Lubański G.M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Objasnenie - funkcija nauki", E.P. Nikitin, Moskwa 1970 : [recenzja] M. Lubański E.P. Nikitin (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"Fiłosofija i nauka", W.I. Kupcow, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański W.I. Kupcow (tłum.) s. 237-239
"Z teorii i metodologii filozofii przyrody", Kazimierz Kłósak, Poznań 1980 : [recenzja] M. Lubański Sz. W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Problema fiziczeskoj realnosti: łogiko-gnoseołogiczeskij analiz", Ł.G. Antipienko, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański Ł.G. Antipienko (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Gnoseołogiczeskie probłemy informacjonnogo modelirowanija myszlenija", A.S. Mitrofanow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1971) : [recenzja] M. Lubański A.S. Mitrofanow (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Lekcii po matiematiczeskoj łogikie", W.A. Moszczenski, Minsk 1973 : [recenzja] M. Lubański W.A. Moszczenski (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Jazyk łogiki", H. Freudenthal, Moskwa 1969 : [recenzja] M. Lubański H. Freudenthal (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"A propos du progres de la pensee en mathematiques", A. Metz, "Revue de Synthese", Janvier-Juin 1967 : [recenzja] M. Lubański A. Metz (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Ekstremalnyje principy w jestestwoznanii (metodołogiczeskie woprosy)", W.A. Assjejew, "Fiłosofskie Nauki" Nr (1970) : [recenzja] M. Lubański W.A. Assjejew (aut. dzieła rec.) s. 314-319
"Rezreszajet li >>koncepcija urowniej<< paradoks razwitija?", A.S. Bogomołow, "Fiłosofskije Nauki" Nr 3 (1970) : [recenzja] M. Lubański A.S. Bogomołow (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Łogiczeskoje protiworeczije i naucznoje znanije", I.N. Brodskij, "Fiłosofskie Nauki" Nr 3 (1970) : [recenzja] M. Lubański I.N. Brodskij (aut. dzieła rec.) s. 322-329
"Opisanie i objasnienije w fizikie", W.G. Winogradow, S.F. Szuszurin, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1970) : [recenzja] M. Lubański S.F. Szuszurin (aut. dzieła rec.) W.G. Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 329-335