Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
2004, Tom 40, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 7
Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). s. 9-12
Wartościowanie i wartości w nauce Zygmunt Hajduk s. 13-38
Samodualność i wyjaśnianie Michał Heller s. 39-47
Filozofia przyrody w Europie i w Polsce Władysław Krajewski s. 49-56
Kołowa skala czasu z punktu widzenia mechaniki kwantowej w ujęciu Schrödingera Stanisław Olszewski s. 57-81
Deontologia : jej dzieje i miejsce w systemach etycznych Tadeusz Ślipko s. 83-97
Nowa świadomość Jan Trąbka s. 99-106
Nauki przyrodnicze a filozofia Boga Stanisław Ziemiański s. 107-121
Pluralistyczna ontologia przyrody w ujęciu George'a F.R. Ellisa Józef Życiński s. 123-134
Słowo o informacji Józef M. Dołęga s. 135-152
Globalizm ewolucjonizmu Bernard Hałaczek s. 153-171
Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 173-188
Dostateczna racja istnienia świata Edward Nieznański s. 189-195
Nowa matematyka chaosu Michał Tempczyk s. 197-207
Kwant życia - hipotezy na temat elementarnej jednostki życia Marian Wnuk s. 209-220
Problem obecności nauki w niektórych wersjach klasycznego sposobu uprawiania filozofii w Polsce Kazimierz Mikucki s. 221-239
Powrót do religii ponowoczesnych filozofów Jan Sochoń s. 241-257
Pojęcia i znaczenia : kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego Janina Buczkowska s. 259-277
Uwagi w sprawie wirtualności Anna Latawiec s. 279-291
O przestrzeni Anna Lemańska s. 293-314
Kilka uwag o "postulowanej ontologii" teorii naukowych Grzegorz Bugajak s. 315-322
Ontologia teorii fizykalnych a ontologia rzeczywistości Jarosław Kukowski s. 323-340
Analiza założeń antropologicznych leżących u podłoża modeli terapeutycznych Danuta Ługowska s. 341-353
Zbiory rozmyte a nazwy nieostre Marek Porwolik s. 355-374