Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
1997, Tom 33, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postulat przedjęzykowego istnienia przedmiotu Janina Buczkowska s. 5-20
Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentny Władysław Kubiak s. 21-40
Zagadnienie cnót intelektualnych w perspektywie "słowa serca" Lech Szyndler s. 41-51
Wprowadzenie w problematykę seminarium Elżbieta Kałuszyńska s. 53
Modele zjawisk Elżbieta Kałuszyńska s. 54-61
O modelach teoretycznych układów empirycznych w kontekście sporów o teorię reprezentacji Paweł Zeidler s. 61-72
Dyskusja 8 grudnia 1995 r. s. 72-87
O modelach bez reprezentowania Elżbieta Kałuszyńska s. 87-91
Model to obiekt idealny Władysław Krajewski s. 91-98
Dyskusja 16 lutego 1996 r. s. 98-112
Czy z filozoficznej koncepcji Boga można wysnuć dyrektywy moralne? Bohdan Bejze s. 113-118
Funkcjonowanie uczuć i sprawności w podejmowaniu decyzji Artur Andrzejuk s. 118-123
Teologia Berkeley'a Adam Drozdek s. 124-132
Praktyczna filozofia przyrody alternatywą klasycznej filozofii przyrody? Anna Lemańska s. 133-138
Pragnienie jako miłość : porównanie dwóch koncepcji filozoficznych Ryszard Moń s. 139-144
Sophie Germain - zapomniana prekursorka pozytywizmu Mirosław Mylik s. 144-153
Zagadnienie "conceptiones universales" w tekstach św. Tomasza z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 153-161
Poziom empatii i obciążenia stresem studentów AWF Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 161-171
Zapotrzebowanie na stymulację a poziom lęku Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 172-176
Sprawozdanie z sympozjum naukowego ku czci Prof. Mieczysława Gogacza, zorganizowanego przez Specjalizację Historii Filozofii w ramach cyklu "Filozofia w tekstach św. Tomasza z Akwinu" w dniu 20 listopada 1996 roku Artur Andzejuk Tadeusz Klimski s. 177-192
Etyka, rozum, racjonalność : doroczne spotkanie "Societas Ethica" Zbigniew Sareło s. 192-193
"Re - thinking Professional Ethic" : pierwsze doroczne spotkanie "European Ethics Network" Zbigniew Sareło s. 194-195
"Zarys filozofii chrześcijańskiej", Zachariasz Łyko, Warszawa 1995 : [recenzja] Zachariasz Łyko Mieczysław Lubański (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Herausforderung Naturrecht: beitrege tur Erneuerung und Anwendung des Naturrechts in der Ethik", Rudolf Weiler, Graz 1996 : [recenzja] Zbigniew Sareło Rudolf Weiler (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Dariusz Sańko Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Wyjaśnienie i wyjaśnianie : zarys teorii eksplanacji", Wacław Mejbaum, Szczecin 1995 : [recenzja] Wiesław Dyk Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Dwa paradygmaty matematyki : studium z dziejów i filozofii matematyki", Tadeusz Batóg, Poznań 1996 : [recenzja] Tadeusz Batóg Anna Lemańska s. 205-208