Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
1991, Tom 27, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy odmian koncepcji Boga Mieczysław Gogacz s. 7-18
Czy istnieje teoria symulacji i czy symulacja jest teorią? Anna Latawiec s. 19-30
Epistemologiczne podstawy ewolucji nauki w ujęciu C. F. von Weizsäckera Janusz Mączka s. 31-47
Intuicjonistyczna koncepcja języka matematyki Ryszard Miszczyński s. 49-64
Teleonomia organizacji biosystemów Szczepan W. Ślaga s. 65-81
Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga Józef Życiński s. 83-98
Doktorat Honoris Causa o prof. Innocentego Bocheńskiego Mieczysław Lubański s. 99-103
O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej Innocenty Maria Bocheński s. 103-107
Uwarunkowania logicznej charakterystyki języka metafizyki Andrzej Maryniarczyk s. 109-117
Metoda analogii jako metoda poznania Boga w ujęciu "Compendium theologiae" Tomasza z Akwinu Stanisław Krajski s. 117-124
Kazimierz Twardowski wobec metafizyki Gustawa Theodora Fechnera Ryszard Jadczak s. 124-133
"Die Grundbestimmungen des Seinvollzogen als transzendentale Erfahrung: Einheit, Wahrheit, Gutheit, Heiligkeit, Schönheit", Johannes B. Lotze, Innsbruck-Wien 1988 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Johannes B. Lotze (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Edmund Husserl — Darstellung seines Denkens", R. Bernet, I. Kern, E. Marbach, Hamburg 1989 : [recenzja] Jerzy Machnacz R. Bernet (aut. dzieła rec.) I. Kern (aut. dzieła rec.) E. Marbach (aut. dzieła rec.) s. 135-137
Wspomnienie o Księdzu Doktorze Marcetim Molskim Tomasz Olszewski s. 139-140
Heidegger a problem istoty nauki Roman Rożdżeński s. 140-145
"The Philosophy of Science of Ruder Bošković — Proceeding of the Symposium of the Institute of Philosophy and Theology", Zagreb 1987 : [recenzja] Józef M. Dołęga s. 145-147
"Status obserwatora w fizyce współczesnej", M. Zabierowski, Wrocław 1990 : [recenzja] Mieczysław Lubański Mirosław Zabierowski s. 148-151
"Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego: studium biofilozoficzne", Kazimierz Kloskowski, Gdańsk 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Psychologiczne skutki prawnej dopuszczalności aborcji Krystyna Ostrowska s. 155-163
Psychologiczne poglądy Kazimierza Twardowskiego Teresa Rzepa s. 163-175
"Uwarunkowania dzietności kobiet w Polsce", Bernard Hałaczek, Krystyna Ostrowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Dobrohna Wójcik Bernard Halaczek (aut. dzieła rec.) Krystyna Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Oddolna" antropologia filozoficzna P. Teiharda de Chardin i J. Monoda Bernard Hałaczek s. 179-191
Morfologia, środowisko i rewalidacja osób z trisomią 21 Franciszek M. Rosiński s. 191-199