Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1976, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura wewnętrzna przedmiotu według Twardowskiego Bogdan Bakies s. 5-22
Problem ostatecznych podstaw pewności poznania rozumowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego January Budzisz s. 23-41
O uwarunkowaniach poglądów filozoficznych Bohdan Cywiński s. 43-99
Z zagadnień symulacji Mieczysław Lubański s. 101-112
Jakub Maritain jako filozof Edmund Morawiec s. 113-131
Arystotelesowska teoria nauki (cześć I) Ludwik Nowak s. 133-168
Badanie antropologiczno-środowiskowe nad chłopcami głębiej upośledzonymi umysłowo Franciszek M. Rosiński s. 169-185
Pół wieku teorii Oparina Szczepan W. Ślaga s. 187-201
Etienne Gilson i Anton C. Pegis o współczesnym tomizmie Bronisław Dembowski s. 203-211
Niektóre aspekty rozwoju mózgowia u Hominidae (Streszczenie autorskie) Franciszek Rosiński s. 213-221
"Evolutionstheorie und Rekonstruction des stammesgeschichtlichen Ablaufs", D. S. Peters, J. L. Franzen, W. F. Gutmann, D. Mollenhauer, „Umschau in Wissenschaft und Technik" (1974) : [recenzja] Janina Skotnicka J. L. Franzen (aut. dzieła rec.) W. F. Gutmann (aut. dzieła rec.) D. Mollenhauer (aut. dzieła rec.) D. S. Peters (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Matematiczeskije problemy w biołogii", S. W. Fomin, M. B. Berkinblit, Moskwa 1973 : [racenzja] Anna Trzaskowska M. B. Berkinblit (aut. dzieła rec.) S. W. Fomin (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej", Stanisław Mazierski, Poznań/Warszawa Tadeusz Wojciechowski Stanisław Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Zagadnienie motywacji w ujęciu Abrahama H. Masłowa Andrzej Wiśniewski Dariusz Śleszyński s. 229-241
"Dziecko w konflikcie z rodziną", N. Han-Ilgiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Anna Podgórska N. Han-Ilgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Potrzeby nastolatków a wychowanie w rodzinie", J. Skorupska-Sobańska, Warszawa 1971 : [recenzja] Anna Podgórska J. Skorupska-Sobańska (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego wybranym zagadnieniom języka naukowego, ATK, 24 lutego 1975 Józef M. Dołęga Tadeusz Klimski s. 245-248
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej książce: Aby poznać Boga i człowieka, cz. I: O Bogu dziś, red. B. Bejze, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawawa 1974, ATK, 10 marca 1975 Józef M. Dołęga s. 248-250
Wizyta prof Konstantego Regameya w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 10 kwietnia 1975 Tadeusz Ruciński s. 250-251
Sprawozdanie z sympozjum antropologicznego, ATK 21-22 kwietnia 1975 Janina Skotnicka s. 251-258