Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Mazierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i rozwój pojęcia praw statystycznych Stanisław Mazierski s. 61-80
Koncepcja metafizyki hipotetycznej u M. Wartemberga Stanisław Mazierski s. 75-120
Zakres stosowalności fizycznej zasady przyczynowości Stanisław Mazierski s. 77-93
Problem prawomocności i różnorodności prognoz przyrodniczych Stanisław Mazierski s. 87-102
Newtonowskie pojęcie przestrzeni i czasu Stanisław Mazierski s. 139-153
"Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik", Heimo Dolch, Freiburg im Breisgau 1954 : [recenzja] Stanisław Mazierski Heimo Dolch (aut. dzieła rec.) s. 198-210
"Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej", Stanisław Mazierski, Poznań/Warszawa Tadeusz Wojciechowski Stanisław Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"rolegomen a d o filozofi i przyrod y inspiracj i arystotele - sowsko-tomistyczne j", Stanisław Mazierski, Lublin 1969 : [recenzja] Tadeusz Pietrzyk Stanisław Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 358-361