Znaleziono 7 artykułów

Ludwik Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arystotelesowska teoria nauki, cz. II Ludwik Nowak s. 5-41
Marcina Śmigleckiego teoria nauki, cz. II Ludwik Nowak s. 49-88
Marcina Śmigleckiego teoria nauki, cz. I Ludwik Nowak s. 109-143
Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyleckiego Ludwik Nowak s. 111-137
Arystotelesowska teoria nauki (cześć I) Ludwik Nowak s. 133-168
Les idées gnoséologiques de Marcin Śmiglecki Ludwik Nowak s. 135-150
"Bernard Bolzano 1781-1848. Studien und Quellen", Berlin 1981 : [recenzja] Ludwik Nowak s. 244-245