Znaleziono 2 artykuły

January Budzisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ostatecznych podstaw pewności poznania rozumowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego January Budzisz s. 23-41
Etienne Gilson (1884—1978) : próba charakterystyki dzieła January Budzisz s. 65-82