Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Philosophiae Christianae
1982, Tom 18, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lęk a postawy religijne młodzieży Józef Bazylak s. 7-20
Dyspozycje temperamentu w ujęciu Strelaua a postawy religijne młodzieży Józef Bazylak Jan Bielecki s. 21-39
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (Dokończenie) Wojciech Chudy s. 41-70
Andrzej Nowak SJ (1570—1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 71-88
Główne koncepcje filozofii dziejów Stanisław Kamiński s. 89-121
O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności Edmund Morawiec s. 123-159
The Challenge of the Medieval Double Truth Doctrine in the Astronomy by Nicholas Copernicus Andrew N. Woźnicki s. 161-175
Rola filozofii polskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Bronisław Dembowski s. 177-183
Zagadnienie autentyczności tekstu Arystotelesa De Caelo I, 1—6 Jacek Górniak s. 183-192
Uwagi na marginesie psychologicznej teorii samowiedzy Józefa Kozieleckiego Krystyna Ostrowska Andrzej Siemaszko s. 193-202
Wartości osobowe w kulturze Mieczysław Gogacz s. 203-212
Refleksje wokół pracy ks. Ślipko "Życie i płeć człowieka" Ewa Podrez s. 213-220
"Strukturalna jedność świata", M. Tempczyk, Warszawa 1981 : [recenzja] Józef M. Dołęga M. Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Równoważenie struktur poznawczych - Centralny problem rozwoju", J. Piaget, Warszawa 1981 : [recenzja] Józef M. Dołęga J. Piaget (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Fiłosofija i mirowozzrenczeskije problemy sowremiennoj nauki", Moskwa 1981 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 224-228
Sprawozdanie ze spotkania profesorów metafizyki poświęconego problematyce religii i kultury (Ołtarzew k Jan Nowaczyk s. 229-231
Ku czci profesora W. M. Kozłowskiego Bolesław Andrzejewski s. 231-233
Zebrania Katedry Historii Filozofii Tomasz Bartel s. 233-241