Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Philosophiae Christianae
1971, Tom 7, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych Zygmunt Hajduk s. 5-46
Problem teorii osoby Mieczysław Gogacz s. 47-67
Teoria i metodologia filozofii przyrody w ujęciu Nicolai Hartmanna Ryszard Kijowski s. 69-95
O badaniach woli w pracach M. Dybowskiego Tadeusz Klimski s. 97-130
Zbiory i klasy Mie Lubański s. 131-150
Augustyna teoria rozwoju oragnizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu Julisław Łukomski s. 151-182
Ontologia, metodologia i kultura Ryszard McKeon s. 183-211
Pewien strukturalizm : główne koncepcje Claude Levi-Straussa Brunon J. Ruciński s. 213-241
Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza z Akwinu Halina Wistuba s. 243-275
Związek argumentu kinetycznego z argumentem entropologicznym Stanisław Ziemiański s. 277-295
K. Rahnera teoria stawiania się i jej zastosowanie do problemu hominizacji J.M. Dołęga s. 297-305
"The pattern of human evolution" [w:] "The uniqueness of mann", Th. Dobzhansky, Amsterdam-|London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga Th. Dobzhansky (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"The origin of the universe" [w:] "Logic Methodologyand Philosophy of Science", D.W. Sciama, Amsterdam 1968 : [recenzja] J.M. Dołęga D.W. Sciama (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Organiczeskij determinizm, teleologija i celowoj podchod w issledowanii", I.T. Frołow, "Woprosy Fiłosofii" 10 (1970) : [recenzja] Sz. W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 308-310
"Probleme der Wissenschaftstheorie: festschrift für Victor Kraft", ed. E.Topitsch, Wien 1960 : [recenzja] Zbigniew Hajduk E. Topitsch (aut. dzieła rec.) s. 311-314
"Ekstremalnyje principy w jestestwoznanii (metodołogiczeskie woprosy)", W.A. Assjejew, "Fiłosofskie Nauki" Nr (1970) : [recenzja] M. Lubański W.A. Assjejew (aut. dzieła rec.) s. 314-319
"Rezreszajet li >>koncepcija urowniej<< paradoks razwitija?", A.S. Bogomołow, "Fiłosofskije Nauki" Nr 3 (1970) : [recenzja] M. Lubański A.S. Bogomołow (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Łogiczeskoje protiworeczije i naucznoje znanije", I.N. Brodskij, "Fiłosofskie Nauki" Nr 3 (1970) : [recenzja] M. Lubański I.N. Brodskij (aut. dzieła rec.) s. 322-329
"Opisanie i objasnienije w fizikie", W.G. Winogradow, S.F. Szuszurin, "Fiłosofskie Nauki" Nr 1 (1970) : [recenzja] M. Lubański S.F. Szuszurin (aut. dzieła rec.) W.G. Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 329-335
"Psychologia szkolna", D.R. Green, Warszawa 1970 : [recenzja] M. Kąpińska D.R. Green (aut. dzieła rec.) s. 337-340
Struktura społeczna a nerwica w ujęciu I. A. Caruso Antoni Nowak s. 341-344
"Spór o metafizykę: główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIXi XX w.", Bronisław Dembowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Marian Jaworski Bronisław Dembowski (aut. dzieła rec.) s. 345-351
"Plotin", Roloff Dietrich, Berlin 1970 : [recenzja] I.E. Zieliński Roloff Dietrich (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Enciclopedia Filosofica", Firenze 1968-1969 : [recenzja] Roman Skórka s. 352-357