Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Philosophiae Christianae
1991, Tom 27, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Australopithecus afarensis z Hadar i Laetoli Bernard Hałaczek s. 5-24
Paradoks brzydoty Piotr Jaroszyński s. 25-45
Die immerwährende Schöpfung als fundamentaler Seinsvorgang Georg J. Knappik s. 47-53
Zagadnienie natury myślenia matematycznego Mieczysław Lubański s. 55-69
Heidegger a problem źródła podstawowego pojęcia metafizyki Roman Rożdżeński s. 71-99
Doktorat Honoris Causa prof. E. Bone s. 101
Działalność naukowa Profesora Boné Bernard Hałaczek s. 101-103
Wkład uniwersytetów katolickich w problematykę etyki życia Edouard Boné s. 103-112
Człowiek w społeczeństwie plemiennym (na przykładzie Arapeszów) Wojciech Bęben Franciszek M. Rosiński s. 113-132
Zależność liczby urodzeń od ilości zakładanych rodzin w krajach zachodnioeuropejskich François Höpflinger s. 133-139
Prokreacyjne decyzje a "wartość" dzieci François Höpflinger s. 139-148
"Integracja psychiczna: o nerwicach i ich leczeniu", A. A. Terruwe, C. W. Baars, Poznań 1987 : [recenzja] Artur Andrzejuk C. W. Baars (aut. dzieła rec.) A.A. Terruwe (aut. dzieła rec.) s. 148-157
Wychowanie filozoficzne Mieczysław Gogacz s. 159-165
Uwagi w sprawie istnienia przedmiotów matematycznych Anna Lemańska s. 166-176
Etyka ekologiczna Konrada Lorenza Zbigniew Łepko s. 176-183
"Zukunft der Arbeit — Arbeit der Zukunft: der Arbeitsbegriff bei Karl Marks und seine theologische Wertung", Miroslav Volf, München 1988 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Miroslav Volf (aut. dzieła rec.) s. 184-191
"O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej", Bronisław Dembowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Kazimierz Szałata Bronisław Dembowski (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Creation of the Universe", Fang Li Zhi, Li Shu Xian, Singapore 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Li Shu Xian (aut. dzieła rec.) Fang Li Zhi (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Philosophy of Biology", ed. by M. Ruse, New York 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga M. Ruse (aut. dzieła rec.) s. 195-197