Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1966, Tom 2, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Polscy pozytywiści Bolesław J. Gawecki s. 7-27
Fenomenologia w Polsce (w powojennym dwudziestoleciu) Antoni B. Stępień s. 29-47
Filozofia Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej XX-ego wieku Edmund Morawiec s. 49-82
Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej Marian Kurdziałek s. 83-105
Ingardenowska koncepcja filozofii Jerzy Kowalski s. 107-134
U podstaw poglądów etycznych Czesława Znamierowskiego Zygmunt Perz s. 135-164
W sprawie badań nad filozofią Boga Bohdan Bejze s. 165-172
"Przyrodnicza" definicja duszy ludzkiej,jej uprawnienie i granice użyteczności naukowej Kazimierz Kłósak s. 173-204
Strukturalne zagadnienia refleksji i spostrzeżenia immanentnego w świetle niektórych tez Edmunda Husserla Józef Tischner s. 205-257
Ks. Franciszek Gabryl (1866—1914) A. Przymusiała s. 259-264
Ks. Konstanty Michalski (1879—1947) A. Przymusiała s. 265-273
Witold Rubczyński (1864—1938) A. Przymusiała s. 273-279
Ks. Franciszek Krupiński jako historyk filozofii J.J. Sawicki s. 281-296
Czy i jakim tomistą był ks. Kazimierz Wais J. J. Sawicki s. 296-315
Teoria poznania w ujęciu bpa Jana Stepy J. Chalcarz s. 317-326
Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy Stanisław Kamiński s. 327-338
Niepublikowany rękopis Adama Mahrburga: Wykłady etyki, Warszawa 1890 Bronisław Dembowski s. 339-381
Prace z zakresu historii filozofii średniowiecznej prowadzone przez Seminarium Historii Filozofii KUL s. 383-391
"Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (1800-1832). T. 1-9", Aleksander Kraushar, Kraków 1900-1911 : [recenzja] B. Dembowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 391-392