Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Philosophiae Christianae
1986, Tom 22, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe struktury sumienia i jego kształtowanie Sylwester Birngruber s. 5-13
Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564—1625) Roman Darowski s. 15-24
Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego Mieczysław Gogacz s. 25-39
Idea Boga w pismach I. Kanta Stanisław Kowalaczyk s. 41-69
Semantyka języka filozoficznego Jean Ladriére s. 71-97
Twierdzenie Skolema-Löwenheima i jego konsekwencje Anna Lemańska s. 99-108
Odkrycie autentycznej myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu Edmund Morawiec s. 109-132
Eksperymentalna wersja Kwestionariusza "Moje życie religijne" Elżbieta Książak Krystyna Ostrowska s. 133-173
O sytuacji epistemologicznej wartości moralnych Andrzej Półtawski s. 175-195
Pluralizm wizji świata: o filozofii nauki Stefana Amsterdamskiego Leszek M. Sokołowski s. 197-207
Instrumentalizacja filozofii: filozofia a kryzys współczesnej kultury Andrzej Bronk s. 208-216
Nowe aspekty zagadnienia prawdziwości we współczesnej filozofii Paul Weingartner s. 216-221
Sesja naukowa w Bari na temat Esse Mieczysław Gogacz s. 223-225
Współczesne trudności w przyjęciu problematyki Esse Tadeusz Klimski s. 225-228
"Spór o granice poznania: prolegomena do epistemologii", Jacek Juliusz Jadacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Latawiec Jacek Juliusz Jadacki (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Die Zukunft ist offen: Das Altenberger Gespraech mit den Texten des Wiener Popper-Symposium", Karl R.Popper, Konrad Lorenz, Muenchen 1985: [recenzja] Zbigniew Łepko Konrad Lorenz (aut. dzieła rec.) Karl R. Popper (aut. dzieła rec.) s. 230-234
Problem autonomii biologii a redukcjonizm Maria Nowakowska s. 234-237