Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Philosophiae Christianae
1973, Tom 9, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa Marian Kurdziałek s. 5-19
Teorie przygodności we współczesnym tomizmie Roman Forycki s. 21-41
Emila Durkheima koncepcja religii jako czynnika integracji społecznej Władysław Jacher s. 43-62
Filozoficzne aspekty cybernetyki Mieczysław Lubański s. 63-88
Charakter relacji społecznych Franciszek Janusz Mazurek s. 89-102
Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne Edward Nieznański s. 103-121
"Cogito" w świetle filozofii języka Hanna Rosnerowa s. 123-151
Pogląd Pierre Duhema na rolę teorii fizykalnych Andrzej Siemianowski s. 153-184
"Fiłosofskije problemy molekuljarnoi biołogii", R.S. Karpinskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga R.S. Karpinskaja (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Determinacija ewoljucionnego procesa", E.W.Wołkowa, A.I. Filjukow, P.A. Wodopjanow, Minsk 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga A.I. Filjukow (aut. dzieła rec.) P.A. Wodopjanow (aut. dzieła rec.) E.W. Wołkowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Le visible et l'invisible", Maurice Merleau-Ponty, Paris 1964 : [recenzja] K. Ligęza Maurice Merleau-Ponty (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"O nekotorych aspektach wzaimoswjazi fiłosofii i jestestwoznanija", W.S.Gott, A.D.Ursuł, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.S. Gott (aut. dzieła rec.) A.D. Ursuł (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Sootnoszenie razlicznych traktowok suszcznosti priczinnoj swjazi", S.S.Woronkow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański S.S. Woronkow (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Możet li byt' koniec fiziki kak nauki?", W.S.Baraszenkow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 6 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.S. Baraszenkow (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Ekstrapolacija w kosmołogiczeskich modelach", W.P. Lebiediew, "Fiłosofskie Nauki" Nr 3 (1972) : [recenzja] W.P. Lebiediew M. Lubański s. 205-207
"Gnoseołogiczeskij analiz sootnoczenija entropii i informacii", A.I. Oksak, "Fiłosofskie Nauki" Nr 5 (1972) : [recenzja] M. Lubański A.I. Oksak (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.I. Wybrane zagadnienia logiki formalnej", Barbara Stanosz, Warszawa 1971 : [recenzja] E. Nieznański Barbara Stanosz (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.II. Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logiczna teoria języka", Witold Marciszewski, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Elementarne wiadomości z semantyki i metodologii logicznej: wykłądy dla studentów I roku socjologii", Halina Mortimer, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Halina Mortimer (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Teoria poznania: zarys kursu uniwersyteckiego", A.B. Stepień, Lublin 1971 : [recenzja] J. Chalcarz A.B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"K woprosu o ponjatii subiektiwnoj wierojatnosti", S.P. Budbajewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 2 (1972) : [recenzja] M. Lubański S.P. Budbajewa (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Matiematika i poznanie", N.A. Kisjelewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1972) : [recenzja] M. Lubański N.A. Kisjelewa (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Drogen Fibel", H. Lösch, D.J. Mattke, S. Müller, E.Portugal, R. Wormser, München 1971 : [recenzja] Cz. Cekiera H. Lösch (aut. dzieła rec.) D.J. Mattke (aut. dzieła rec.) S. Müller (aut. dzieła rec.) E. Portugal (aut. dzieła rec.) R. Wormser (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Disclosing Man to Himself", Sidney M.Jourard, New Jersey 1968 : [recenzja] W. Szewczyk Sidney M. Jourard (aut. dzieła rec.) s. 232-236
Rekonstrukcja metafizyki zawartej w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu Brunon J. Ruciński s. 237-248
">>Scientia<< w ujęciu Rogera Bacona", Małgorzata Frankowska, Wrocław 1969 : [recenzja] J. Wróbel Małgorzata Frankowska (aut. dzieła rec.) s. 248-255
"Textus et Studia Historiam Theologoliae in Polonia Excultae Spectantia", Warszawa 1971 : [recenzja] J. Wróbel s. 255-260
Drugi Międzynarodowy Kongres Fenomenologiczny, Nowy Jork 3-8 września 1972 A. Półtawski s. 261-266
Kongres na temat spotkania kultur w filozofii średniowiecznej, Hiszpania, 5-12 września 1972 M. Gogacz s. 266-276
Sesja Naukowa Koła Filozoficznego Studentów ATK na temat: "Filozofia i kultura", 6-7 maja1972 T. Klimski s. 277-282