Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Philosophiae Christianae
1975, Tom 11, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej Franciszek Gruszka s. 5-26
Formy konstytutywne w Bonawenturiańskiej teorii bytu (w 700-lecie śmierci św. Bonawentury) Emil Kołodziej s. 27-73
Argument z celowości w tomistycznej filozofii Boga Stanisław Kowalaczyk s. 75-113
Problem wierzeń i kultu w pradziejach ludzkości Franciszek Rosiński s. 115-141
Etyka a transplantacja serca Tadeusz Ślipko s. 143-188
Metafizyka realistyczna a fenomenologiczna analiza świadomości Andrzej Półtawski s. 189-197
"Rola intuicji w przyjmowaniu założeń w metafizyce ogólnej u J. Maritaina", Edmund Morawiec, Warszawa 1974 : [recenzja] M. Jaworski Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"La crise de la sociologie: question d'epistemologiques", R. Boudon, Geneve 1971 : [recenzja] Fr.J. Mazurek R. Boudon (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Antoni Wiśniewski, prekursor filozofii Oświecenia w Polsce", J. Pujdak, London 1974 : [recenzja] B. Dembowski J. Pujdak (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Antike Philosophie im Urteil der Kirchenvater: christlicher Glaube im Widerstreit der Philosophien", A. Warkotsch, Munchen-Paderborn-Wien 1973 : [recenzja] E. Stanula A. Warkotsch (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Stoicisme et stoiciens face au problème de l'au-dela", R. Hoven, Paris 1971 : [recenzja] E. Stanula R. Hoven (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Le nèoplatonisme: colloques internationaux du Centre National de la Rocherche Scientifique. Royaumont 9-13 juin 1969", Paris 1971 : [recenzja] E. Stanula s. 212-213
Próba oceny wartości diagnostycznej skali dojrzałości umysłowej Columbia (CMMS) Elżbieta Dajek s. 215-224
"Zabójcy bez winy", Hugo i Jane von Lavick-Goodal, tłum. G.Bujalska-Grun i L. Grun, Warszawa 1973 : [recenzja] J.M. Dołęga Hugo von Lavick-Goodal (aut. dzieła rec.) Jane von Lavick-Goodal (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Ethical values in the age of science", P. Roubiczek, Cambrige 1969 : [recenzja] T. Ślipko P. Roubiczek (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Semiologia", P. Guiraud, tłum. S.Cichowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] J.M. Dołęga P. Guiraud (aut. dzieła rec.) S. Cichowicz (tłum.) s. 235-236
"Fiłosofija i nauka", W.I. Kupcow, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański W.I. Kupcow (tłum.) s. 237-239
"Problema fiziczeskoj realnosti: łogiko-gnoseołogiczeskij analiz", Ł.G. Antipienko, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański Ł.G. Antipienko (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Lekcii po matiematiczeskoj łogikie", W.A. Moszczenski, Minsk 1973 : [recenzja] M. Lubański W.A. Moszczenski (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Sprawozdanie z Studenckiej Sesji Naukowej poświęconej średniowiecznej filozofii arabskiej na Wydziale Filozofii ATK T. Urbaniak s. 247-253
Sprawozdanie z Międzywydziałowej Sesji Antropologicznej na Wydziale Filozofii ATK T. Klimski s. 253-257
Sprawozdanie z Posiedzenia Naukowego z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu z dnia 6.III.1974 r. A. Cymer s. 257-264