Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Philosophiae Christianae
1990, Tom 26, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby psychiczne jako czynnik warunkujący postawy młodych matek wobec ich dzieci Jan Bielecki Henryk Gasiul Stanisław Siek s. 7-21
Uwagi w sprawie tzw. strzałki czasu Jarosław Kukowski s. 23-40
Realny byt w filozoficznych badaniach H. Conrad-Martius Jerzy Machnacz s. 41-60
Początkowa postać wiedzy racjonalnej o przyrodzie Edmund Morawiec s. 61-78
Heideggerowskie ujęcie skończoności oraz jego implikacje Roman Rożdżeński s. 79-96
Kosmologia Bellerta i skwantowany czas Ewa Rydzyńska s. 97-107
Racjonalność nauki a socjologiczny redukcjonizm Szkoły Edynburskiej Józef Życiński s. 109-128
Filozofia polska po II wojnie światowej. (Szkic) Wojciech Chudy s. 129-141
"Edmund Husserl wid die Phänomenologische Bewegung Zeugnisse in Text und Bild", Freiburg-München 1988 : [recenzja] J. Machnacz s. 142-144
Myśl św. Tomasza drogą do poznania prawdy Mieczysław Gogacz s. 145-152
Stosunek istoty i istnienia w Zur Grundlegung der Ontologie Nicolai Hartmana Andrzej J. Noras s. 152-159
"Ten Philosophical Mistakes", Adler J. Mortimer, N. Y. 1987 : [recenzja][ Edmund Morawiec Adler J. Mortimer (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Being and predication", Ralph Mclnerny, Washington 1986 : [recenzja] Edmund Morawiec Ralph Mclnerny (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Aspekty antropocentryzmu", Zdzisława Piątek, Kraków 1988 : [recenzja] Zbigniew Łepko Zdzisława Piątek (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Człowiek, byt, wartość: antropologiczne i metafizyczne podstawy aksjologii chrześcijańskiej", Ewa Podrez, Warszawa 1989 : [recenzja] Stanisław Krajski Ewa Podrez (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Kilka uwag o wyjaśniającej roli symulacji w biologii Anna Latawiec s. 171-178
Rola wyjaśniania strukturalnego w nauce Włodzimierz Skoczny s. 178-183
Rozwój pojęcia przestrzeni w geometrii XIX wieku Michał Tempczyk s. 184-194
Koncepcja dowodu a struktura rozwoju nauki Wiesław Wójcik s. 194-202
"Human Knowledge: classical and contemporary approaches", ed. by Paul K. Moser, Arnold vander Nat, Oxford 1987 : [recenzja] Tadeusz Szubka Paul K. Moser (aut. dzieła rec.) Arnold vander Nat (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"A PrioriKnowledge", ed. by Paul K. Moser, Oxford 1987 : [recenzja] Tadeusz Szubka Paul K. Moser (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches", New York-Oxford 1987 : [recenzja] T. Szubka s. 204-205
"Sistjema, simmetrija, garmonija", pod red. W.S. Tiuchtina i Ju. A. Urmancjewa, Moskwa 1988 : [recenzja] Mieczysław Lubański W. S. Tiuchtin (aut. dzieła rec.) Ju.A. Urmancjew (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Evolutionary Processes and Theory", pod red. Samuela Karlin'a i Eviatara Neve'a, Toronto 1986 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Samuel Karlin (aut. dzieła rec.) Eviatar Neve (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Molecules, dynamics and life: an introduction to self-organization of matter", Agnessa Babloyantz, New York 1986 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Agnessa Babloyantz (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Osnowy tieorii proischożdienija Ziemii", G. W. Wojtkiewicz, Moskwa 1988 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga G. W. Wojtkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Bioplazma: materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy", Lublin 1988 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 215-217
"Evolučni aspekty fotobiologie", Z. Masinowskij, B. Věchet, Praha 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Z. Masinowskij (aut. dzieła rec.) B. Věchet (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Geneza, istota i konsekwencje teorii kratyzmu Władysława Witwickiego (1878 — 1948) Teresa Rzepa s. 221-234
Problem sensu w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla Marian Wolicki s. 234-241
Laudacja skierowana do ks. bpa prof. hab. Bohdana Bejze z okazji jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej i 25-lecia zajęć naukowych w ATK wygłoszona na posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w dniu 6.X.1988 r. Mieczysław Gogacz s. 243-244
Sprawozdanie z działalności Koła Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1988 Anna Latawiec s. 245-246
Sprawozdanie z odczytów wygłoszonych w ramach posiedzeń katedry logiki w roku akademickim 1988 Tomasz Olszewski s. 246-247