Znaleziono 12 artykułów

Henryk Gasiul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wprowadzające Henryk Gasiul s. 5-6
Słowo skierowane do Jubilata Henryk Gasiul s. 6
Kierując myśli ku Jubilatowi Henryk Gasiul s. 7
Potrzeby psychiczne jako czynnik warunkujący postawy młodych matek wobec ich dzieci Jan Bielecki Henryk Gasiul Stanisław Siek s. 7-21
Zmienność sposobu doświadczania siebie samego w zależności od znaczących dla podmiotu relacji Henryk Gasiul Agnieszka Konopka s. 45-56
U podstaw mechanizmów uzależnień : perspektywa osoby jako istoty emocjonalnie uwikłanej Henryk Gasiul s. 47-63
Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości Henryk Gasiul s. 105-118
O psychologii inaczej Henryk Gasiul s. 135-152
Kontrowersje wokół teorii cech oraz próby ich rozstrzygnięcia Henryk Gasiul s. 137-156
Uwarunkowania jakości związku samoświadomości ze sposobem doświadczania samego siebie Henryk Gasiul s. 163-178
Determinants of Organization of Dialogical Self-Personalistic Perspective Henryk Gasiul s. 229-242
Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej Henryk Gasiul s. 261-271