Znaleziono 19 artykułów

Tadeusz Szubka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia i jej społeczna rola: rzeczywista i rzekoma Tadeusz Szubka s. 11-17
Dwudziestowieczna filozofia analityczna : o pewnej próbie całościowego ujęcia Tadeusz Szubka s. 27-44
Odnowa filozofii według Hilarego Putnama Tadeusz Szubka s. 45-58
Dlaczego należy zapomnieć o korespondencyjnej teorii prawdy? Tadeusz Szubka s. 59-73
Epistemiczna koncepcja prawdy a relatywizm Tadeusz Szubka s. 79-89
Czy zmierzch filozofii analitycznej? Tadeusz Szubka s. 94-104
Patologie nauki polskiej Tadeusz Szubka s. 118-121
Richard Rorty and the analytic tradition : radical break or partial continuity? Tadeusz Szubka s. 146-158
Powrót do racjonalizmu? Tadeusz Szubka Christopher Peacocke (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Powrót do racjonalizmu? Tadeusz Szubka Christopher Peacocke (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Więcej (scjentystycznego) dymu niż (filozoficznego) ognia Tadeusz Szubka s. 182-188
"Human Knowledge: classical and contemporary approaches", ed. by Paul K. Moser, Arnold vander Nat, Oxford 1987 : [recenzja] Tadeusz Szubka Paul K. Moser (aut. dzieła rec.) Arnold vander Nat (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"A PrioriKnowledge", ed. by Paul K. Moser, Oxford 1987 : [recenzja] Tadeusz Szubka Paul K. Moser (aut. dzieła rec.) s. 204-205
Pojęcie filozofii analitycznej, indywidualności filozoficzne i kilka innych spraw :w odpowiedzi niektórym dyskutantom Tadeusz Szubka s. 209-213
Neopragmatyzm – geneza, historia, definicja Artur Kosecki Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 211-218
Filozof postanalityczny : Richard Rorty (1931-2007) Tadeusz Szubka s. 215-216
O fundamentalnym problemie metafizyki Tadeusz Szubka Jacek Wojtysiak (aut. dzieła rec.) s. 238-244
"Filozofia analityczna : koncepcje, metody, ograniczenia", Tadeusz Szubka, Wrocław 2009 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Neopragmatyzm", Tadeusz Szubka, Toruń 2012 : [recenzja] Karol Jasiński Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 515-519