Znaleziono 57 artykułów

Kazimierz Kloskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Does biotechnology need bioethics? Kazimierz Kloskowski s. 5-17
Poglądy filozoficzne profesora Szczepana Witolda Ślagi Kazimierz Kloskowski s. 11-36
Zagadnienie początków życia – problem wciąż otwarty Kazimierz Kloskowski s. 27-33
Syntetyczna teoria ewolucji a neutralizm i punktualizm Kazimierz Kloskowski s. 31-51
Przypadek jako czynnik abiogenezy Kazimierz Kloskowski s. 39-78
Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze Sławomir Czalej Kazimierz Kloskowski s. 51-101
Profesora Kazimierza Kłósaka koncepcja kreacjonizmu Kazimierz Kloskowski s. 61-75
Ewolucjonizm syntetyczny teorią wielu teorii Kazimierz Kloskowski s. 87-99
Dokąd ewolucjo - dokąd kreacjo? Kazimierz Kloskowski s. 90-104
Antropologiczne uwarunkowania sozologii Kazimierz Kloskowski s. 91-104
Genom ludzki: wyobrażenia a stan faktyczny badań genetycznych Kazimierz Kloskowski s. 130-139
"Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego: studium biofilozoficzne", Kazimierz Kloskowski, Gdańsk 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Theories of explanation", red. J. C. Pitt, New York-Oxford 1988 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski J.C. Pitt (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Philosophy of Science and Historical Enquiry", John Losee, Oxford 1987 : [recenzja[ Kazimierz Kloskowski John Losee (aut. dzieła rec.) s. 161-164
The chance and the prebiotic evolution Kazimierz Kloskowski s. 163-169
Przypadek w genezie życia Kazimierz Kloskowski s. 163-168
Różnorodność i jedność życia Kazimierz Kloskowski s. 169-189
"Evolutionary Biology at the crossroads: a Symposium at Queens College", New York 1989 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski s. 177-180
XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Saragossa (Hiszpania) 22-29 sierpień 1993 r Kazimierz Kloskowski s. 179-180
"Przyrodoznawstwo - dzieło ludzi i cząstka kultury", Adam Synowiecki, Gdańsk 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Adam Synowiecki (aut. dzieła rec.) s. 181-187
Wokół struktury nauk biologicznych Kazimierz Kloskowski s. 187-198
Kilka uwag na temat syntetycznej teorii ewolucji Kazimierz Kloskowski s. 193-201
"A New Science of Life", Rupert Sheldrake, London 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Rupert Sheldrake (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Evolution and the Myth of Creationism: a Basic Guide to the Facts in the Evolutio Debate", Tim M. Berra, Stanford 1990 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Tim M. Berra (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Filosofskije problemy biołogii w SSSR (1920—1960)", E. Kocinski, S. Orlow, Leningrad 1990 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski E. I. Kocinski (aut. dzieła rec.) S.A. Orlow (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Dariusz Sańko Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"The comparative method in evolutionary biology", P. Harvey, M. Pagel, Oxford 1991 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski P.H. Harvey (aut. dzieła rec.) M.D. Pagel (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Evolutionary Processes and Theory", pod red. Samuela Karlin'a i Eviatara Neve'a, Toronto 1986 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Samuel Karlin (aut. dzieła rec.) Eviatar Neve (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Molecules, dynamics and life: an introduction to self-organization of matter", Agnessa Babloyantz, New York 1986 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Agnessa Babloyantz (aut. dzieła rec.) s. 210-213
Sprawozdanie z pobytu w Czecho-Słowackiej Akademii Nauk w maju 1992 r. Kazimierz Kloskowski s. 215-216
"Evolution Now: a century after Darwin", ed. J.M. Smith, London 1982 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski J.M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Biologische Erkenntnis: Grundlagen und Probleme", Franz M. Wuketits, Stuttgart 1983 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Franz M. Wuketits (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Models for genetics", Wolfgang Balzer, Chris M. Dawe, Frankfurt am Main 1997 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Wolfgang Balzer (aut. dzieła rec.) Chris M. Dawe (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Świat i czas", Kenneth G. Denibigh, tłum. Jan Mitelski, Warszawa 1979 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Kenneth G. Denibigh (aut. dzieła rec.) Jan Mitelski (tłum.) s. 216-217
"Life itself: its origin and nature", Francis Crick, London-Sydney 1982 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Francis Crick (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Intuicja a odkrycia naukowe", Albert Nałczadżjan, Warszawa 1979 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Albert Nałczadżjan (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Lifelines : biology beyond determinism", Steven Peter Russell Rose, Oxford 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Steven Peter Russell Rose (aut. dzieła rec.) s. 222-230
"The Limits of Science", Peter Medawar Oxford University Press 1985 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Peter Medawar (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Rola praw biologicznych w wyjaśnianiu ewolucyjnym", Wiesław Dyk, Szczecin 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Wiesław Dyk (aut. dzieła rec.) s. 230-241
Zagadnienie ewolucji człowieka : współczesne koncepcje antropogenezy Kazimierz Kloskowski s. 235-239
"Makromoleküle als Träger von Lebensprozessen", Werner Holzmüller, Berlin 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Werner Holzmüller (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Evolution kosmischer, biologischer und geistiger Strukturen", Albrecht Unsöld, Stuttgart 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Albrecht Unsöld (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii przyrody w roku ak. 1978 Kazimierz Kloskowski Dariusz Sobkowicz s. 247-249
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akad. 1981 Kazimierz Kloskowski s. 252-256
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1979 Kazimierz Kloskowski Dariusz Sobkowicz s. 252-254
Pożegnanie Kazimierz Kloskowski s. 259
"After glow ofcreation: from the fireball to the discovery of cosmic ripples", Marcus Chown, London 1993 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Marcus Chown (aut. dzieła rec.) s. 262-263
Międzynarodowa Konferencja na temat: Baer a współczesna biologia Tartu (Estonia) 28 luty — 02 marzec 1992 Kazimierz Kloskowski s. 265-266
"Kreacjonizm i ewolucjonizm. Ewolucyjny model kreacjonizmu a problem hominizacji", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1988 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"La bioéthique : un exposé pour comprendre : un essai pour réfléchir", Jean Bernard, Paris 1994 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Jean Bernard (aut. dzieła rec.) s. 340-343
Filozofia życia i filozofia biologii na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym Kazimierz Kloskowski s. 368-371
"Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego - studium biofilozoficzne", Kazimierz Kloskowski, Gdańsk 1990 : [recenzja] Józef M. Dołęga Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 386-388
Inżynieria genetyczna wyzwaniem dla bioetyki Kazimierz Kloskowski s. 396-408
"Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Między ewolucją a kreacją", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 424
"Zasady - edukacja - testament", Kazimierz Kloskowski, oprac. J. Krajewski, J. Sokołowski, Olecko 2001 : [recenzja] Krzysztof Karłowicz Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) Józef Krajewski (aut. dzieła rec.) Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 470-471
"Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania", t. 1 : "Między ewolucją a stwarzaniem", t. 2 : "Pogodzone bliźniaki - rzecz o ewolucji i stwarzaniu", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Radzilowicz Krzysztof Zubrzycki Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 495-497