Znaleziono 35 artykułów

Stanisław Olejnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność wiary a pluralizm teologiczny : tezy Międzynarodowej Komisji Teologicznej Stanisław Olejnik s. 5-18
Apostolskość Kościoła a sukcesja apostolska : dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej Stanisław Olejnik s. 5-21
Twórczość naukowoteologiczna ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta Stanisław Olejnik s. 11-16
Karol Wojtyła, théologien éminent, contemporain, polonais Stanisław Olejnik s. 11-33
Kard. Wojtyła - teolog wielki, współczesny, polski Stanisław Olejnik s. 11-33
Pluralizm teologiczny a jedność chrześcijańskiej moralności Stanisław Olejnik s. 19-38
Problem wewnętrznej jedności struktury katolickiej etyki teologicznej Stanisław Olejnik s. 33-57
Cnota chrześcijańska : struktura i rozwój cnotliwości życia Stanisław Olejnik s. 43-75
Chrześcijańska etyka pracy zawodowej : ewolucja problematyki Stanisław Olejnik s. 43-61
Współczesne kierunki, zagadnienia i postulaty teologiczno-moralne Stanisław Olejnik s. 66-114
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Ludwik A. Nowicki Stanisław Olejnik Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-99
Obrona chrześcijańskich wartości etycznych w dobie obecnej Stanisław Olejnik s. 105-113
Przeszczepianie narządów ludzkich w świetle refleksji teologicznomoralnej Stanisław Olejnik s. 115-161
Les initiatives inquiétantes de la biomédecine dans le domaine de la naissance de la vie humaine Stanisław Olejnik s. 137-155
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna, t. 7: Moralność życia społecznego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Reroń Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Eksperyment lekarski na człowieku w świetle oceny etycznej Stanisław Olejnik s. 159-192
Podstawowe przesłanki antropologii humanistycznej Stanisław Olejnik s. 161-180
Normatywny charakter wartości etycznych Stanisław Olejnik s. 162-177
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź", "Teologia moralna", t. 4, "Podstawowe ukierunkowanie życia chrześcijańskiego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1989 : [recenzja] Andrzej Garbarz Stanisław Olejnik s. 163-165
Przesłanki humanistyczne katolickiej doktryny moralnej Stanisław Olejnik s. 167-194
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna", T. 5: "Służba Bogu i otwarcie się na świat", T. 6: "Życie osobiste i współżycie międzyludzkie", Stanisław Olejnik, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Góralczyk Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Znamiona humanistyczne etyki katolickiej Stanisław Olejnik s. 207-249
"Neuf leçons sur les notions premières de la Philosophie Morale", Jacques Maritain, Paris [b. r.] : [recenzja] Stanisław Olejnik Jacques Maritain (aut. dzieła rec.) s. 207-215
Podstawowe wartości ludzkie jako normy kultury Stanisław Olejnik s. 239-259
Działalność polityczna w świetle społecznej nauki Kościoła Stanisław Olejnik s. 240-248
"Etyka lekarska", Stanisław Olejnik, Katowice 1994 : [recenzja] Andrzej Garbarz Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Uwagi o stanie teologii moralnej w Polsce : wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa PWT we Wrocławiu Stanisław Olejnik s. 249-253
"Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich", Eugeniusz Weron, Poznań-Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Olejnik Eugeniusz Weron (aut. dzieła rec.) s. 313
"Etica medica", Bernard Häring, Roma 1972 : [recenzja] Stanisław Olejnik Bernard Häring (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Dobro wspólne : teoria i jej zastosowanie", Jan Krucina, Wrocław 1972 : [recenzja] Stanisław Olejnik Jan Krucina (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Praca ludzka : zagadnienie społeczno-moralne", Czesław Strzeszewski, Lublin 1978 : [recenzja] Stanisław Olejnik Czesław Strzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Etyka lekarska", Stanisław Olejnik, Katowice 1995 : [recenzja] Henryk Skorowski Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Katolicka etyka życia osobistego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 437-439
Etos i etyka pracy zawodowej Stanisław Olejnik s. 540-561
O nowe drogi dla teologii moralnej Stanisław Olejnik s. 575-596