Znaleziono 38 artykułów

Edward Nieznański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa oczywistości zasad racji bytu Edward Nieznański s. 5-12
Logika deontyczna w systemie S5 Edward Nieznański s. 5-20
Filozofia jako system okresów warunkowych Edward Nieznański s. 7-14
Logiczne racje istnienia dostatecznej racji bytu Edward Nieznański s. 19-28
"Prima via" św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego Edward Nieznański s. 27-35
"Summum bonum" jako racja bytu Edward Nieznański s. 35-41
Entwurf einer formalisierten Theorie der Seinskategorie Edward Nieznański s. 43-50
Trzecia droga z podwójną kwantyfikacją Edward Nieznański s. 49-60
On notions of assertion, knowledge and opinion in epistemic logic Edward Nieznański s. 73-83
World models in formalized systems of theodicy Edward Nieznański s. 89-96
Dowód Gödla na istnienie summum bonum Edward Nieznański s. 89-102
Jedno- i wielo-zakresowa logika klasyczna Edward Nieznański s. 97-112
Uproszczenie Jaśkowskiego interpretacji zdań kategorycznych Edward Nieznański s. 101-113
Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne Edward Nieznański s. 103-121
Formalized Proofs of the Existence of God Edward Nieznański Agnieszka Burakowska (tłum.) s. 109-122
Interpretacje wykładu Nielsa Öffenbergera Edward Nieznański s. 116-117
Łańcuchy, cykle i grafy Edward Nieznański s. 121-129
Kierunki polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną Edward Nieznański s. 121-176
16-elemenitowa algebra Boole'a jako model klasycznej teorii de modis essendi Edward Nieznański s. 125-132
On the concept of truth in an intended model of the logic of beliefs Edward Nieznański Janusz Wesserling s. 135-149
Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie" Edward Nieznański s. 139-156
Logika przekonań a wiara oświeconych Edward Nieznański s. 157-162
Logika jako sztuka uczciwego dochodzenia swoich racji Zbigniew Wolak Edward Nieznański (aut. dzieła rec.) s. 159-162
A Myth about Myths Edward Nieznański Urszula Chlebińska (tłum.) s. 159-170
Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie Koniecznego Bytu Pierwszego Edward Nieznański s. 163-180
Aksjomatyczna teoria absolutu osobowego Edward Nieznański s. 169-180
Dostateczna racja istnienia świata Edward Nieznański s. 189-195
Próba wyprowadzenia sylogistyki arystotelesowej z rachunku zdań Edward Nieznański s. 199-238
Prima via św. Tomasza w formalizacji E. Nieznańskiego Edward Nieznański s. 206-207
Elementarna teoria systemów porządkowych Edward Nieznański s. 207-217
"Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej", Edward Nieznański, Warszawa 2007 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Edward Nieznański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Über die Rolle des Zufalls in der Welt des allmächtigen Gottes Edward Nieznański s. 207-219
Czasowe relacje między bytami Edward Nieznański s. 229-235
Kurta Gödla dowód na istnienie Boga Edward Nieznański s. 245-247
Akademia im. Gustava Siewertha w Weilheim-Bierbronnen (RFN) Edward Nieznański s. 274-277
Curta Christiana logistyczny rachunek pojęć wszechmocy, wszechwiedzy i Boga Edward Nieznański s. 301-304
Curta Christiana logistyczny rachunek pojęć wszechmocy, wszechwiedzy i Boga Edward Nieznański s. 301-305
Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) Edward Nieznański s. 318-330