Znaleziono 18 artykułów

Stefan Swieżawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La morale politique de la Pologne des Jagellons Stefan Swieżawski s. 5-19
Réflections sur le processus de déformation de la pensée d'Aristote à l'époque moderne Stefan Swieżawski s. 23-33
Kilka uwag o filozofii przyrody w XV-wiecznej Europie Łacińskiej Stefan Swieżawski s. 27-59
Refleksje na temat Soboru : przemówienie na zebraniu "Circolo di Roma" 26 listopada 1965 Stefan Swieżawski s. 42-46
La philosophie aux sources de la culture Stefan Swieżawski s. 65-68
Jeden z kryzysów myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich Stefan Świeżawski s. 85-110
Le problème de l'existence Stefan Swieżawski s. 105-126
Wpływ myśli Jana Burydana na polskie życie umysłowe w XV wieku : (o studium Mieczysława Markowskiego) Stefan Swieżawski s. 139-148
"L'Univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe", Stefan Świeżawski, Varsovie 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 176
Les débuts de l'Aristotélisme chrétien moderne Stefan Swieżawski s. 177-194
"Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu", Stefan Swieżawski, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Markowski Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Stefan Swieżawski, Warszawa-Wrocław 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 212
Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza Stefan Swieżawski s. 213-225
"Zaganienie historii filozofii", Stefan Swieżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Zagadnienie historii filozofii", Stefan Świeżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Karol Górski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 527-533
"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Stefan Swieżawski, Warszawa-Wrocław 2000 : [recenzja] Czesław Gładczuk Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 528-530
"Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 6", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 812