Znaleziono 51 artykułów

Sławomir Szczyrba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz profesor Szczepan Witold Ślaga (1934–1995) : badacz i teoretyk początków życia Sławomir Szczyrba s. 3-10
Słowo wstępne Sławomir Szczyrba s. 5-6
Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005) Sławomir Szczyrba s. 5-18
Rys biograficzny i bibliografia prac biskupa prof. dra hab. Bohdana Bejze Sławomir Szczyrba s. 7-32
Doświadczenie chrześcijańskie Sławomir Szczyrba s. 23-44
Jana Pawła II dobra nowina dla człowieka : w kierunku humanizmu chrystocentrycznego Sławomir Szczyrba s. 49-64
W trosce o nowy kształt pracy wychowawczo-formacyjnej w Seminarium Duchownym : przyczynek do teologii formatora Sławomir Szczyrba s. 65-74
Kościół wpatrzony w tajemnicę wcielenia Syna Bożego Sławomir Szczyrba s. 93-106
„»Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat«. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego”, red. Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, Kraków 2012 ; „Św. Urszula Ledóchowska, Kobieta w Kościele i społeczeństwie”, red. Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, Kraków 2015 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Małgorzata Krupecka (aut. dzieła rec.) Wojciech Misztal (aut. dzieła rec.) s. 115-123
Wiara religijna a sąd egzystencjalny Sławomir Szczyrba s. 123-134
Od „śmierci Boga” do „śmierci filozofii” : kilka uwag o przyczynach samodekonstrukcji filozofii Sławomir Szczyrba s. 141-156
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 1990–1992 Sławomir Szczyrba s. 162-166
Teologiczny kontekst kształtowania się filozofii osoby Sławomir Szczyrba s. 173-227
Posiedzenie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich, ATK; 20 października 1993 r. Sławomir Szczyrba s. 175-177
Człowiek wobec środowiska przyrodniczego : przyczynek do ekoetyki Sławomir Szczyrba s. 177-188
Introdukcje filozoficzne — i co dalej? (wokół nowego wprowadzenia do filozofii) Sławomir Szczyrba s. 182-188
Czy religia jest obecna w życiu społecznym? : kilka uwag w związku z zagadnieniem praw człowieka Sławomir Szczyrba s. 189-198
„Jest tam, gdzie go wpuścimy!” Kilka uwag o transcendencji i immanencji Boga w nawiązaniu do klasycznej metafizyki i Buberowskiej dialogiki Sławomir Szczyrba s. 193-208
"Spór o racje religii", Piotr Moskal, Lublin 2000 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 200-208
"Filozofia praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony", Marek Piechowiak, Lublin 1999 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Marek Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 208-215
Jana Pawła II głos w „kwestii kobiecej” Sławomir Szczyrba s. 209-218
Obietnica nadziei czy kamień obrazy? : kilka uwag ogólnych o przesłaniu Katechizmu Kościoła katolickiego nt. rodziny Sławomir Szczyrba s. 219-229
Wspólnotowy kontekst relacji religijnej : czy Kościół jest potrzebny do zbawienia – kilka uwag filozofa Sławomir Szczyrba s. 221-239
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku 1993 Sławomir Szczyrba s. 230
Sprawozdanie z XXXVII Tygodnia Filozoficznego nt. "Spór o przedmiot filozofii : rzeczywistość czy znak", KUL 13-16 marca 1995 Sławomir Szczyrba s. 241-249
„Technopol. Triumf techniki nad kulturą”, Neil Postman, tłum. Anna Tanalska-Dulęba, Warszawa 1995 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Neil Postman (aut. dzieła rec.) s. 246-249
„Było to około godziny dziesiątej…” Sławomir Szczyrba s. 251-255
Był między nami... odszedł : ks. prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995) Sławomir Szczyrba s. 253-256
Był między nami… : Odszedł ks. prof. dr hab. Szczepan Ślaga (1934–1995) Sławomir Szczyrba s. 257-260
Zmysł towarzystwa czy samotność u podstaw religii? : kilka uwag do propozycji Alfreda N. Whiteheada rozumienia genezy religii Sławomir Szczyrba s. 261-270
„Wzywany czy nie wzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa“, Tomáš Halík, Kraków 2006 : [recenzja] Tomáš Halík Sławomir Szczyrba s. 265-269
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi : Rok 1995 Sławomir Szczyrba s. 267-268
Kilka uwag o intellectus fidei i filozofii chrześcijańskiej na marginesie encykliki "Fides et ratio" Jana Pawła II Sławomir Szczyrba s. 267-281
Tożsamość religijna czy osobowa? : przyczynek do filozofii dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego Sławomir Szczyrba s. 271-285
Czlowiek, który odpowiedzialnie przeszedł przez życie : Jerzy Mirewicz SJ (1909–1996) Sławomir Szczyrba s. 301-306
„Esej o myśli hebrajskiej”, Claude Tresmontant, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Claude Tresmontant (aut. dzieła rec.) M. Tarnowska (tłum.) s. 310-314
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi : rok 1996 Sławomir Szczyrba s. 331-332
"Dlaczego ludzie mają kultury : uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej", Michael Carrithers, Warszawa 1994 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Michael Carrithers (aut. dzieła rec.) s. 336-340
W kierunku doświadczenia relacji z Bogiem : podmiotowa interpretacja doświadczenia religijnego (spotkania) w propozycji Martina Bubera Sławomir Szczyrba s. 343-363
„Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne”, Jan Sochoń, Warszawa 1998 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 364-367
„Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony”, Marek Piechowiak, Lublin 1999 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Marek Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 367-371
„Spór o racje religii”, Piotr Moskal, Lublin 2000 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 371-376
W kierunku przedmiotowego myślenia o dziejach Sławomir Szczyrba Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 372-377
„Spór o normę moralności”, Tadeusz Biesaga, Kraków 1998 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Tadeusz Biesaga (aut. dzieła rec.) s. 376-383
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w 1998 roku Sławomir Szczyrba s. 380
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchowbym w Łodzi : Rok 1994 Sławomir Szczyrba s. 397-398
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w 1999 roku Sławomir Szczyrba s. 436
"Spór o normę moralności", Tadeusz Biesaga, Kraków 1998 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Tadeusz Biesaga (aut. dzieła rec.) s. 444-454
„Świat Zofii” Josteina Gaardera – czyli z myślą o filozoficznej edukacji młodzieży Sławomir Szczyrba Jostein Gaarder (aut. dzieła rec.) I. Zimnicka (tłum.) s. 448-450
"Spór o racje religii", Piotr Moskal, Lublin 2000 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 472-479
"Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony", Marek Piechowiak, Lublin 1999 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Marek Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 486-491