Znaleziono 12 artykułów

Jan Sochoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawdziwa filozofia Boga, czyli religia w filozofii Jan Sochoń s. 69-85
"La fin" : Jacquesa Derridy rozważania o bez-celowości Jan Sochoń s. 117-130
Przekonania – Bóg – moralność : (wybrane głosy z historii filozofii) Jan Sochoń s. 121-139
Muzyczność literatury: Leśmian i inni… Jan Sochoń s. 167-184
"Spór o rozumienie świata : Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej : studium historyczno-hermeneutyczne)", Jan Sochoń, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Europejska wieża Babel? : o tożsamości kultury polskiej Jan Sochoń s. 221-241
Porzucić świat absurdów Jan Sochoń s. 231-269
„Poszukiwanie literatury”, Jan Sochoń, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Powrót do religii ponowoczesnych filozofów Jan Sochoń s. 241-257
Wolność w liberalizmie - dawniej i dziś Jan Sochoń s. 257-272
"Tama : opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki", Jan Sochoń, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 329-332
„Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne”, Jan Sochoń, Warszawa 1998 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 364-367