Znaleziono 3 artykuły

Urszula Krawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warunki poznania naukowego (zagadnienia epistemologiczne w filozofii Russella) Urszula Krawiec s. 89-100
Problem ducha i materii w Russella teorii neutralnego monizmu Urszula Krawiec s. 95-107
Nowe rozwiązania ontologiczne Russella w końcowych fazach jego doktryny Urszula Krawiec s. 248-263