Znaleziono 35 artykułów

Andrzej Maryniarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cóż po filozofii św. Tomasza z Akwinu w czasach postmetafizycznych? Andrzej Maryniarczyk s. 11-21
Logos i ethos filozofii Andrzej Maryniarczyk s. 31-41
Autorytet metafizyki realistycznej Andrzej Maryniarczyk s. 33-44
U źródeł narodzin nowożytnych ontologii Andrzej Maryniarczyk s. 37-50
Źródła sporu o miejsce i rolę "ratio" w rozwoju człowieka : (człowiek a rozum) Andrzej Maryniarczyk s. 45-70
Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki — Separacja Andrzej Maryniarczyk s. 55-87
Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim Andrzej Maryniarczyk s. 59-84
Systemy a filozofia Andrzej Maryniarczyk s. 59-73
Przełom w dziejach polskiej filozofii : koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP Andrzej Maryniarczyk s. 73-97
Filozoficzne "obrazy" człowieka a psychologia Andrzej Maryniarczyk s. 77-99
Problemy metody formowania pojęcia bytu Andrzej Maryniarczyk s. 81-93
W poszukiwaniu źródeł prawdy Andrzej Maryniarczyk s. 83-95
Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku? Andrzej Maryniarczyk s. 93-103
Człowiek – istota otwarta na transcendencję Andrzej Maryniarczyk s. 105-117
Z dziejów badań nad systemem metafizyki klasycznej Andrzej Maryniarczyk s. 105-118
Uwarunkowania logicznej charakterystyki języka metafizyki Andrzej Maryniarczyk s. 109-117
"Die Metaphysik des Thomas von Aquin in historischer Perspektive", Leo J. Elders, Salzburg-München 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Leo J. Elders (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Dekalog a prawo naturalne Andrzej Maryniarczyk s. 133-150
"Die Grundbestimmungen des Seinvollzogen als transzendentale Erfahrung: Einheit, Wahrheit, Gutheit, Heiligkeit, Schönheit", Johannes B. Lotze, Innsbruck-Wien 1988 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Johannes B. Lotze (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej Andrzej Maryniarczyk s. 139-160
Dlaczego tomizm dziś? Andrzej Maryniarczyk s. 143-163
Osoba - rodzina - naród a Europa Andrzej Maryniarczyk s. 159-164
"Was ist Wahrheit?", Hans-Peter Müller, Stuttgart-Berlin-Köln 1989 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Hans-Peter Müller (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Lekcja z procesu Galileusza Andrzej Maryniarczyk s. 185-189
Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro Andrzej Maryniarczyk s. 185-201
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Paweł Mazanka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 214-215
O bałamutnej i nierzetelnej recenzji "O dobru" Andrzej Maryniarczyk s. 222-228
"Ontologie: grundkurs Philosophie", Band 3. Verlag W. Kohlhammer, Béla Weissmahr, Stuttgart—Berlin—Köln—Mainz 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Béla Weissmahr (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Die Frage wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens", R. Spaermann, R. Löw, München—Zürich 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk R. Löw (aut. dzieła rec.) R. Spaermann (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Chrobak Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Spór o rozumienie filozofii", Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Lublin 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Katarzyna Stępień (aut. dzieła rec.) s. 268-271
Aby przywrócić "mowę" rzeczom Andrzej Maryniarczyk s. 331-336
"Metafizyka", t. I i II, Arystoteles, oprac. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, tł. Tadeusz Żeleźnik, Lublin 1996 : [recenzja] Czesław Gładczuk Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Metafizyka w filozofii. Zadania współczesnej metafizyki 6", red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004 : [recenzja] Wojciech Gretka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Katarzyna Stępień (aut. dzieła rec.) s. 567-568