Znaleziono 297 artykułów

Ignacy Dec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Homo viator" jako kategoria antropologiczna Ignacy Dec s. 5-18
Antropologia encykliki "Laborem exercens" Ignacy Dec s. 5-12
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od Redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od Redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Ojciec Święty Jan Paweł II po raz drugi we Wrocławiu Ignacy Dec s. 5-8
Osoba jako podmiot w ujęciu kard. Karola Wojtyły Ignacy Dec s. 5-18
Dominus Iesus - trudna, ale potrzebna Deklaracja Ignacy Dec s. 7-10
Charakterystyczne rysy Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” Ignacy Dec s. 7-10
Od redakcji Ignacy Dec s. 7-8
Jan Paweł II papieżem Eucharystii Ignacy Dec s. 7-14
Curriculum vitae ks. Józefa Swastka Ignacy Dec s. 7-9
Ksiądz Józef Majka - szkic do portretu Ignacy Dec s. 7-18
Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości : Idee przewodnie "Listu do rodzin Ojca Św. Jana Pawła II" Ignacy Dec s. 7-14
Jaka filozofia dla współczesnego człowieka? Ignacy Dec s. 7-11
"Chwałą Bożą - żyjący człowiek" : "Evangelium vitae" - jedenasta encyklika Jana Pawła II Ignacy Dec s. 7-16
Nauki teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1995 Ignacy Dec s. 13-26
Z teologią w przyszłość europejskiej nauki i kultury Ignacy Dec s. 15-17
Uwagi o recepcji encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" w środowisku akademickim Ignacy Dec s. 15-22
Jana Pawła II zdumienie nad człowiekiem : Z antropologii filozoficznej i teologicznej kard. Karola Wojtyły i Jana Pawła II Ignacy Dec s. 15-25
Dlaczego dziś jeszcze św. Tomasz z Akwinu? Ignacy Dec s. 15-24
Nauki teologiczne a uniwersytet Ignacy Dec s. 23-32
Celebracja Misterium Chrześcijańskiego Ignacy Dec s. 23-29
Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania Ignacy Dec s. 25-57
Zagrożenia cywilizacyjne działalności kulturowej człowieka Ignacy Dec s. 27-32
Religia a sens życia Ignacy Dec s. 29-36
Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy Ignacy Dec s. 31-42
Wolność w nauce Ignacy Dec s. 35-45
Rodzaje, przyczyny i perspektywy ateizmu Ignacy Dec s. 37-44
Personalizm czy personalizmy? Ignacy Dec s. 37-48
Wydział Teologiczny we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej Ignacy Dec s. 39-51
Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy Ignacy Dec s. 39-52
Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji) Ignacy Dec s. 41-62
Anthropology of the encyclical "Laborem exercens" Ignacy Dec s. 49-56
Remarques sur le langage philosophique de saint Thomas d'Aquin et de Gabriel Marcel Ignacy Dec s. 59-64
O adekwatny wizerunek człowieka Ignacy Dec s. 59-64
W hołdzie najbliższemu Współpracownikowi Ojca św: Jana Pawła II Ignacy Dec s. 75-77
W służbie Kościołowi i dyplomacji watykańskiej Ignacy Dec s. 79-85
Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP Ignacy Dec s. 99-110
Sympozjum po wizytacji apostolskiej seminariów duchownych w Polsce : Jasna Góra 21-23.04.1993 Ignacy Dec s. 105-107
"Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości", Janusz Czarny, Wrocław 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Janusz Czarny (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Jacques Maritain - prekursor soborowego humanizmu : myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina", red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) S. Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Religia a sens bycia człowiekiem", red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Z. J. Zdybicka (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Czy filozofia jest odpowiedzialna za rozłam chrześcijaństwa? Ignacy Dec s. 122-125
"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 123-124
34 niedziela zwykła - 21 XI 1993 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Chrystus Król i Jego Królestwo Ignacy Dec s. 128-130
NMP Bożej Rodzicielki - Z imieniem Jezusa i Maryi w Nowy Rok Ignacy Dec s. 129-130
"Transcendencja człowieka w przyrodzie", Ignacy Dec, Wrocław 1994 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Person als Subjekt in der Auffassung von Karol Kardinal Wojtyła Ignacy Dec s. 131-144
V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu: Zadania współczesnej metafizyki na temat: „Błąd antropologiczny” i jego konsekwencje w kulturze (Katolicki Uniwersytet Lubelski - 12 grudnia 2002) Ignacy Dec s. 134-138
600-lecie Wydziału Teologii w Krakowie (Kraków, 10-11.01.1997) Ignacy Dec s. 137-139
Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy (Kraków, 16-19.04.1997) Ignacy Dec s. 139-141
"Siejba słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne", Ignacy Dec, Wrocław 2001 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"«Patientia et caritas» : W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970-8 II 1995", red. Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Wierność rzeczywistości - Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca", Lublin 2001 : [recenzja] Ignacy Dec s. 143-144
Wielki Piątek - Krzyż Chrystusa i nasze krzyże Ignacy Dec s. 143-145
Udział środowiska naukowego w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 25.05 - 01.06.1997 r. Ignacy Dec s. 145-149
VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996) Ignacy Dec s. 145-146
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu : rok akademicki 1992 Ignacy Dec s. 145-148
Wigilia Paschalna - Noc światła i wody Ignacy Dec s. 145-146
"«Siejba słowa»", Ignacy Dec, Wrocław 1996 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 146-147
V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej (KUL, 20-25.08.1996) Ignacy Dec s. 146-148
Zmartwychwstanie Pańskie - Co oznacza dla świata zmartwychwstanie Chrystusa? Ignacy Dec s. 147-150
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Wykłady teologiczne w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 25 05 - O1 06 1997 r. Ignacy Dec s. 147-148
"Filozofia człowieka : zarys problematyki : antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Nauka wobec religii : teoretyczne podstawy nauk o religii", Andrzej Bronk, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Porzucić świat absurdów : Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń", Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec s. 150-151
"Filozofia człowieka : zarys problematyki", Roman Darowski, Kraków 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym : studium pastoralne", Bogusław Drożdż, Legnica 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Bogusław Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Jacquesa Maritaina antropologiczna argumentacja istnienia Boga", Tadeusz Michałek, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Tadeusz Michałek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Teoria poznania", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 152-153
Sympozjum ku uczczeniu 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (Kraków, PAT, 15-16.10.1996) Ignacy Dec s. 153-154
Judaizm - Islam - Chrześcijaństwo : wyzwanie międzyreligijnego dialogu dla fakultetów teologicznych w europejsko-śródziemnomorskim kontekście Ignacy Dec s. 153-155
"Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa", Bogusław Paź, Wrocław 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Bogusław Paź (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Dlaczego miłość? : Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Siejba słowa, tom VII: Ku integralnej prawdzie : Homilie do środowiska akademickiego", Ignacy Dec, Wrocław 2002 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 156-157
Wniebowzięcie NMP, Maryja wniebowzięta oczekuje na nas Ignacy Dec s. 156-158
"Osoba i realizm w filozofa", red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec A. Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) K. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Veritatem facientes in caritate" : Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Folozofii KUL 15-16.11.1996 Ignacy Dec s. 157-158
"Imię własne człowieka : klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II", Jan Galarowicz, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Galarowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk", Ireneusz Bittner, Łódź 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 159
"Myśl Karola Wojtyły", Rocco Buttiglione, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Rocco Buttiglione (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Filozofia dla Europy jutra Ignacy Dec s. 161-174
"Metafizyka ogólna", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Dwie antropologie : Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka", Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Krótka historia filozofii", Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins, Warszawa 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Kathleen M. Higgins (aut. dzieła rec.) Robert C. Solomon (aut. dzieła rec.) s. 164-165
2. Niedziela zwykła, Od spotkania z ludźmi do spotkania z Bogiem Ignacy Dec s. 165-166
3. Niedziela zwykła, Pierwsze kazanie Chrystusa Ignacy Dec s. 167-168
"Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy", Ignacy Dec, Wrocław 2006 : [recenzja] Rafał Masarczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 170-173
5. Niedziela zwykła, Chrystus nasz uzdrowiciel i nauczyciel Ignacy Dec s. 170-172
"Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku", Roman Darowski, Kraków 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne: Przyszłość cywilizacji Zachodu (Lublin - KUL - 11 kwietnia 2002) Ignacy Dec s. 177-179
Uroczystość Wszystkich Świętych, Wszyscy święci - ludźmi ośmiu błogosławieństw Ignacy Dec s. 177-179
Rocznica Odzyskania Niepodległości - Ojczyzna jest naszą matką Ignacy Dec s. 178-179
Sesja naukowa Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja księdza kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja (Kraków - PAT - 12 kwietnia 2002) Ignacy Dec s. 179-181
25-lecie Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu Ignacy Dec s. 179-185
"Wolność naturą i prawem człowieka : indywidualny i społeczny wymiar wolności", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Sranisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 180-181
NMP Częstochowskiej, Maryja w polskiej Kanie Galilejskiej Ignacy Dec s. 181-184
1 niedziela Wielkiego Postu, Chrystus wzywa nas do zwyciężania szatana Ignacy Dec s. 181-183
"Filozofia człowieka u Dantego : próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego", Wojciech Paluchowski, Kraków 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Wojciech Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 182-184
Uroczystość Najświętszej Trójcy - Największa tajemnica naszej wiary Ignacy Dec s. 182-184
Konferencja naukowa, Antropologia filozoficzna Jana Pawła II : w trzecią rocznicę wizyty Ojca Świętego w Toruniu : Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 7-8 VI 2002 Ignacy Dec s. 183-184
"Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia dedykowane Księ­dzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi", red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) J. Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
Objawienie Pańskie, Na spotkanie z objawiającym się Bogiem Ignacy Dec s. 184-186
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Eucharystia: najświętsza rzeczywistość na ziemi Ignacy Dec s. 184-186
"Ludzka wolność i jej granice", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 185-186
22 niedziela zwykła, Droga za Chrystusem drogą niesienia krzyża Ignacy Dec s. 185-187
Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Sacrum i kultura Ignacy Dec s. 187-190
"Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku : próba syntezy - Słownik autorów", Roman Darowski, Kraków 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie : cz. II, Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009", Ignacy Dec, Świdnica 2011 : [recenzja] Stanisław Kowalczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Spór o przedmiot filozofii - dlaczego byt a nie pojęcie bytu? Ignacy Dec s. 189-191
Konferencja naukowa Człowiek i religia - refleksje filozoficzne Ignacy Dec s. 190-191
"Neoscholastyka i formy jej kontynuacji : studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku", Zdzisław Pawlak, Włocławek 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Zdzisław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Niedziela Chrztu Pańskiego, Bóg ma w nas upodobanie Ignacy Dec s. 191-192
"Transcendencja człowieka w przyrodzie : ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły", Ignacy Dec, Wrocław 2011 : [recenzja] Piotr Sroczyński Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 192-193
Ofiarowanie pańskie, Światło na oświecenie pogan Ignacy Dec s. 193-194
Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w nocy) - Dar Nocy Betlejemskiej Ignacy Dec s. 193-195
Konferencja naukowa Ikony Niewidzialnego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (15-16 maja 2003) Ignacy Dec s. 194-195
3. Niedziela zwykła, Wobec słowa Bożego Ignacy Dec s. 194-196
Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze Ignacy Dec s. 195-196
13. niedziela zwykła, Dyspozycyjność wobec Boga Ignacy Dec s. 195-197
Spotkanie Kolegium Dziekanów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej (Brenna, 16-17 maja 2003) Ignacy Dec s. 195-199
"Zrozumieć świat współczesny", Andrzej Bronk, Lublin 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 196-197
2 niedziela wielkanocna, Dary Zmartwychwstałego Chrystusa Ignacy Dec s. 196-199
14. niedziela zwykła, Posłani do wprowadzania pokoju Ignacy Dec s. 197-199
Środa Popielcowa, Pokuta drogą do zbawienia Ignacy Dec s. 197-199