Znaleziono 297 artykułów

Ignacy Dec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Homo viator" jako kategoria antropologiczna Ignacy Dec s. 5-18
Antropologia encykliki "Laborem exercens" Ignacy Dec s. 5-12
Osoba jako podmiot w ujęciu kard. Karola Wojtyły Ignacy Dec s. 5-18
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od Redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Ojciec Święty Jan Paweł II po raz drugi we Wrocławiu Ignacy Dec s. 5-8
Od Redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Ksiądz Józef Majka - szkic do portretu Ignacy Dec s. 7-18
Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości : Idee przewodnie "Listu do rodzin Ojca Św. Jana Pawła II" Ignacy Dec s. 7-14
Jaka filozofia dla współczesnego człowieka? Ignacy Dec s. 7-11
"Chwałą Bożą - żyjący człowiek" : "Evangelium vitae" - jedenasta encyklika Jana Pawła II Ignacy Dec s. 7-16
Dominus Iesus - trudna, ale potrzebna Deklaracja Ignacy Dec s. 7-10
Curriculum vitae ks. Józefa Swastka Ignacy Dec s. 7-9
Charakterystyczne rysy Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” Ignacy Dec s. 7-10
Od redakcji Ignacy Dec s. 7-8
Jan Paweł II papieżem Eucharystii Ignacy Dec s. 7-14
Nauki teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1995 Ignacy Dec s. 13-26
Uwagi o recepcji encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" w środowisku akademickim Ignacy Dec s. 15-22
Dlaczego dziś jeszcze św. Tomasz z Akwinu? Ignacy Dec s. 15-24
Jana Pawła II zdumienie nad człowiekiem : Z antropologii filozoficznej i teologicznej kard. Karola Wojtyły i Jana Pawła II Ignacy Dec s. 15-25
Z teologią w przyszłość europejskiej nauki i kultury Ignacy Dec s. 15-17
Nauki teologiczne a uniwersytet Ignacy Dec s. 23-32
Celebracja Misterium Chrześcijańskiego Ignacy Dec s. 23-29
Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania Ignacy Dec s. 25-57
Zagrożenia cywilizacyjne działalności kulturowej człowieka Ignacy Dec s. 27-32
Religia a sens życia Ignacy Dec s. 29-36
Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy Ignacy Dec s. 31-42
Wolność w nauce Ignacy Dec s. 35-45
Personalizm czy personalizmy? Ignacy Dec s. 37-48
Rodzaje, przyczyny i perspektywy ateizmu Ignacy Dec s. 37-44
Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy Ignacy Dec s. 39-52
Wydział Teologiczny we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej Ignacy Dec s. 39-51
Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji) Ignacy Dec s. 41-62
Anthropology of the encyclical "Laborem exercens" Ignacy Dec s. 49-56
Remarques sur le langage philosophique de saint Thomas d'Aquin et de Gabriel Marcel Ignacy Dec s. 59-64
O adekwatny wizerunek człowieka Ignacy Dec s. 59-64
W hołdzie najbliższemu Współpracownikowi Ojca św: Jana Pawła II Ignacy Dec s. 75-77
W służbie Kościołowi i dyplomacji watykańskiej Ignacy Dec s. 79-85
Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP Ignacy Dec s. 99-110
Sympozjum po wizytacji apostolskiej seminariów duchownych w Polsce : Jasna Góra 21-23.04.1993 Ignacy Dec s. 105-107
"Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości", Janusz Czarny, Wrocław 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Janusz Czarny (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Jacques Maritain - prekursor soborowego humanizmu : myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina", red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) S. Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Religia a sens bycia człowiekiem", red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Z. J. Zdybicka (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Czy filozofia jest odpowiedzialna za rozłam chrześcijaństwa? Ignacy Dec s. 122-125
"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 123-124
34 niedziela zwykła - 21 XI 1993 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Chrystus Król i Jego Królestwo Ignacy Dec s. 128-130
NMP Bożej Rodzicielki - Z imieniem Jezusa i Maryi w Nowy Rok Ignacy Dec s. 129-130
"Transcendencja człowieka w przyrodzie", Ignacy Dec, Wrocław 1994 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Person als Subjekt in der Auffassung von Karol Kardinal Wojtyła Ignacy Dec s. 131-144
V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu: Zadania współczesnej metafizyki na temat: „Błąd antropologiczny” i jego konsekwencje w kulturze (Katolicki Uniwersytet Lubelski - 12 grudnia 2002) Ignacy Dec s. 134-138
600-lecie Wydziału Teologii w Krakowie (Kraków, 10-11.01.1997) Ignacy Dec s. 137-139
Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy (Kraków, 16-19.04.1997) Ignacy Dec s. 139-141
"«Patientia et caritas» : W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970-8 II 1995", red. Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Siejba słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne", Ignacy Dec, Wrocław 2001 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Wielki Piątek - Krzyż Chrystusa i nasze krzyże Ignacy Dec s. 143-145
"Wierność rzeczywistości - Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca", Lublin 2001 : [recenzja] Ignacy Dec s. 143-144
Wigilia Paschalna - Noc światła i wody Ignacy Dec s. 145-146
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu : rok akademicki 1992 Ignacy Dec s. 145-148
Udział środowiska naukowego w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 25.05 - 01.06.1997 r. Ignacy Dec s. 145-149
VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996) Ignacy Dec s. 145-146
"«Siejba słowa»", Ignacy Dec, Wrocław 1996 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 146-147
V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej (KUL, 20-25.08.1996) Ignacy Dec s. 146-148
Zmartwychwstanie Pańskie - Co oznacza dla świata zmartwychwstanie Chrystusa? Ignacy Dec s. 147-150
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Wykłady teologiczne w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 25 05 - O1 06 1997 r. Ignacy Dec s. 147-148
"Filozofia człowieka : zarys problematyki : antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Nauka wobec religii : teoretyczne podstawy nauk o religii", Andrzej Bronk, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym : studium pastoralne", Bogusław Drożdż, Legnica 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Bogusław Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Filozofia człowieka : zarys problematyki", Roman Darowski, Kraków 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Porzucić świat absurdów : Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń", Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec s. 150-151
"Jacquesa Maritaina antropologiczna argumentacja istnienia Boga", Tadeusz Michałek, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Tadeusz Michałek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Teoria poznania", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 152-153
Judaizm - Islam - Chrześcijaństwo : wyzwanie międzyreligijnego dialogu dla fakultetów teologicznych w europejsko-śródziemnomorskim kontekście Ignacy Dec s. 153-155
Sympozjum ku uczczeniu 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (Kraków, PAT, 15-16.10.1996) Ignacy Dec s. 153-154
"Dlaczego miłość? : Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa", Bogusław Paź, Wrocław 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Bogusław Paź (aut. dzieła rec.) s. 155-156
Wniebowzięcie NMP, Maryja wniebowzięta oczekuje na nas Ignacy Dec s. 156-158
"Siejba słowa, tom VII: Ku integralnej prawdzie : Homilie do środowiska akademickiego", Ignacy Dec, Wrocław 2002 : [recenzja] Adam Bałabuch Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Veritatem facientes in caritate" : Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Folozofii KUL 15-16.11.1996 Ignacy Dec s. 157-158
"Osoba i realizm w filozofa", red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec A. Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) K. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Imię własne człowieka : klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II", Jan Galarowicz, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Galarowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk", Ireneusz Bittner, Łódź 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 159
"Myśl Karola Wojtyły", Rocco Buttiglione, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Rocco Buttiglione (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Filozofia dla Europy jutra Ignacy Dec s. 161-174
"Metafizyka ogólna", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Dwie antropologie : Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka", Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Krótka historia filozofii", Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins, Warszawa 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Kathleen M. Higgins (aut. dzieła rec.) Robert C. Solomon (aut. dzieła rec.) s. 164-165
2. Niedziela zwykła, Od spotkania z ludźmi do spotkania z Bogiem Ignacy Dec s. 165-166
3. Niedziela zwykła, Pierwsze kazanie Chrystusa Ignacy Dec s. 167-168
"Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy", Ignacy Dec, Wrocław 2006 : [recenzja] Rafał Masarczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 170-173
5. Niedziela zwykła, Chrystus nasz uzdrowiciel i nauczyciel Ignacy Dec s. 170-172
"Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku", Roman Darowski, Kraków 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Uroczystość Wszystkich Świętych, Wszyscy święci - ludźmi ośmiu błogosławieństw Ignacy Dec s. 177-179
Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne: Przyszłość cywilizacji Zachodu (Lublin - KUL - 11 kwietnia 2002) Ignacy Dec s. 177-179
Rocznica Odzyskania Niepodległości - Ojczyzna jest naszą matką Ignacy Dec s. 178-179
25-lecie Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu Ignacy Dec s. 179-185
Sesja naukowa Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja księdza kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja (Kraków - PAT - 12 kwietnia 2002) Ignacy Dec s. 179-181
"Wolność naturą i prawem człowieka : indywidualny i społeczny wymiar wolności", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Sranisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 180-181
NMP Częstochowskiej, Maryja w polskiej Kanie Galilejskiej Ignacy Dec s. 181-184
1 niedziela Wielkiego Postu, Chrystus wzywa nas do zwyciężania szatana Ignacy Dec s. 181-183
Uroczystość Najświętszej Trójcy - Największa tajemnica naszej wiary Ignacy Dec s. 182-184
"Filozofia człowieka u Dantego : próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego", Wojciech Paluchowski, Kraków 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Wojciech Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 182-184
Konferencja naukowa, Antropologia filozoficzna Jana Pawła II : w trzecią rocznicę wizyty Ojca Świętego w Toruniu : Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 7-8 VI 2002 Ignacy Dec s. 183-184
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Eucharystia: najświętsza rzeczywistość na ziemi Ignacy Dec s. 184-186
Objawienie Pańskie, Na spotkanie z objawiającym się Bogiem Ignacy Dec s. 184-186
"Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia dedykowane Księ­dzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi", red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) J. Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
22 niedziela zwykła, Droga za Chrystusem drogą niesienia krzyża Ignacy Dec s. 185-187
"Ludzka wolność i jej granice", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Sacrum i kultura Ignacy Dec s. 187-190
"Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku : próba syntezy - Słownik autorów", Roman Darowski, Kraków 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 188
Spór o przedmiot filozofii - dlaczego byt a nie pojęcie bytu? Ignacy Dec s. 189-191
"Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie : cz. II, Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009", Ignacy Dec, Świdnica 2011 : [recenzja] Stanisław Kowalczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Konferencja naukowa Człowiek i religia - refleksje filozoficzne Ignacy Dec s. 190-191
"Neoscholastyka i formy jej kontynuacji : studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku", Zdzisław Pawlak, Włocławek 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Zdzisław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Niedziela Chrztu Pańskiego, Bóg ma w nas upodobanie Ignacy Dec s. 191-192
"Transcendencja człowieka w przyrodzie : ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły", Ignacy Dec, Wrocław 2011 : [recenzja] Piotr Sroczyński Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 192-193
Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w nocy) - Dar Nocy Betlejemskiej Ignacy Dec s. 193-195
Ofiarowanie pańskie, Światło na oświecenie pogan Ignacy Dec s. 193-194
3. Niedziela zwykła, Wobec słowa Bożego Ignacy Dec s. 194-196
Konferencja naukowa Ikony Niewidzialnego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (15-16 maja 2003) Ignacy Dec s. 194-195
Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze Ignacy Dec s. 195-196
13. niedziela zwykła, Dyspozycyjność wobec Boga Ignacy Dec s. 195-197
Spotkanie Kolegium Dziekanów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej (Brenna, 16-17 maja 2003) Ignacy Dec s. 195-199
"Zrozumieć świat współczesny", Andrzej Bronk, Lublin 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 196-197
2 niedziela wielkanocna, Dary Zmartwychwstałego Chrystusa Ignacy Dec s. 196-199
14. niedziela zwykła, Posłani do wprowadzania pokoju Ignacy Dec s. 197-199
Środa Popielcowa, Pokuta drogą do zbawienia Ignacy Dec