Znaleziono 21 artykułów

Stanisław Chrobak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urzeczywistniać swoje człowieczeństwo : humanizm integralny ks. prof. Janusza Tarnowskiego Stanisław Chrobak s. 9-22
Duch rodzinny w wychowaniu z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko Stanisław Chrobak s. 11-32
Liturgia "tempus et locus" wychowania : realistyczna pedagogia świętości Stanisław Chrobak s. 49-63
Edukacja – wiedza zdolna ukierunkować człowieka w świetle pierwszych zasad i jego ostatecznych celów Stanisław Chrobak s. 53-70
Wychowanie odpowiedzialnego obywatela w perspektywie systemu prewencyjnego św. Jana Bosko Stanisław Chrobak s. 81-97
Wychowanie i duchowość w praktyce systemu prewencyjnego Jana Bosko Stanisław Chrobak s. 103-116
Problem urzeczywistniania się osoby w czynie w personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II Stanisław Chrobak s. 103-113
Troska o wychowanie nowych pokoleń : Benedykt XVI o potrzebie wychowania Stanisław Chrobak s. 127-136
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979-2004) Stanisław Chrobak Julian Dzierżak Tadeusz Niewęgłowski Jan Pietrzykowski Sławomir Piotrowski Piotr Przesmycki s. 135-173
"Uniwersytet katolicki. Teksty-bibliografia-dokumenty", Eugeniusz Sakowicz, Lublin 2012 : [recenzja] Stanisław Chrobak Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Kazimierz Franczak (1961-2013) - salezjanin, psycholog i nauczyciel akademicki Stanisław Chrobak s. 171-181
Mądrość jako wartość wciąż potrzebna wychowaniu Stanisław Chrobak s. 171-185
Rozumnie wierzyć - rozumnie poznawać : uniwersytet miejscem dialogu między nauką i wiarą Stanisław Chrobak s. 171-181
"Z dziejów edukacji narodowej i chrześcijańskiej : ludzie - idee - instytucje", red. Maria Jolanta Żmichrowska, Niepokalanów 1998 : [recenzja] Stanisław Chrobak Maria Jolanta Żmichrowska (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Szkoła a osoba, szkoła a wspólnota, szkoła a kultura w świetle dokumentów Kościoła Stanisław Chrobak s. 239-250
"Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego : kontynuacja i zmiana", S.M. Opiela, Lublin 2013 : [recenzja] Stanisław Chrobak S.M. Opiela (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Chrobak Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Nadzieja jako dynamizm rozwoju i egzystencji człowieka Stanisław Chrobak s. 329-340
Współczesne dylematy wychowania : ponowoczesna względność a niezmienność norm wychowawczych Stanisław Chrobak s. 335-345
Współczesna edukacja : nowe zadania i wyzwania Stanisław Chrobak s. 461-470
"Psychologia nadziei", Józef Kozielecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Chrobak Józef Kozielecki (aut. dzieła rec.) s. 601-602