Znaleziono 7 artykułów

Piotr Przesmycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka życia gospodarczego w nauczaniu Jana Pawła II Piotr Przesmycki s. 21-30
Kompendium nauki społecznej Kościoła Katolickiego Piotr Przesmycki s. 33-39
O myśleniu i działaniu po polsku Piotr Przesmycki s. 57-67
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979-2004) Stanisław Chrobak Julian Dzierżak Tadeusz Niewęgłowski Jan Pietrzykowski Sławomir Piotrowski Piotr Przesmycki s. 135-173
Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego Piotr Przesmycki s. 195-203
"Psychosexual Integration & Celibate Maturity. Handbook for Religious and Priestly Formation", T. 1-2, red. J. Parappuly, J. Kuttianimattathil, Bangalore 2012 : [recenzja] Piotr Przesmycki Jose Kuttianimattathil (aut. dzieła rec.) Jose Parappuly (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Polityka – etyka – Kościół : wzajemność relacji w świetle tekstów Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Piotr Przesmycki s. 297-311