Znaleziono 26 artykułów

Jan Pietrzykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy działalności salezjanów w Jaciążku 1928-2003 : zarys Jan Pietrzykowski s. 47-60
Początki i dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie Jan Pietrzykowski s. 77-87
Akcja AB w Częstochowie Jan Pietrzykowski s. 89-92
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979-2004) Stanisław Chrobak Julian Dzierżak Tadeusz Niewęgłowski Jan Pietrzykowski Sławomir Piotrowski Piotr Przesmycki s. 135-173
"Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej : słownik biograficzny", Krzysztof Krasowski, Poznań 1996 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Krzysztof Krasowski (aut. dzieła rec.) s. 191-197
Dom formacyjny w Swobnicy : nowicjat Jan Pietrzykowski s. 215-221
Szkoła salezjańska w Łodzi 1922-1992 Jan Pietrzykowski s. 229-243
"Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948) : not sul suo operato apostolico", red. Stanisław Zimniak, Las-Roma 1999 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-263
Salezjanie w Lutomiersku wczoraj i dziś : krótka przeszłość historyczna miasta i klasztoru Jan Pietrzykowski s. 291-310
Nowicjat salezjański w południowej inspektorii Jan Pietrzykowski s. 291-299
"Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)", Tadeusz Krahel, Białystok 2005 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Tadeusz Krahel (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Rozwój polskojęzycznej historiografii salezjańskiej Jan Pietrzykowski s. 299-318
Wkład salezjanów w życie Kościoła (archi)diecezji łódzkiej 1922–1998 Jan Pietrzykowski s. 307-317
"Kościół Warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1996 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Nowicjat salezjański w Czerwińsku 1924-1994 Jan Pietrzykowski s. 341-358
Wyższe Seminarium Duchowne TS Południowej Inspektorii Jan Pietrzykowski s. 357-376
"Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 411-415
Początki pracy salezjanów na Pomorzu Zachodnim : na przykładzie Debrzna Jan Pietrzykowski s. 411-420
Współtwórcy "salezjańskiego Przemyśla" Jan Pietrzykowski s. 457-469
Polscy wojskowi kapelani salezjańscy w okresie drugiej wojny światowej Jan Pietrzykowski s. 479-494
Dlaczego salezjanie polscy prowadzą duszpasterstwo parafialne? Jan Pietrzykowski s. 487-504
Salezjanie w Kutnie-Woźniakowie (1938-1998) jako odpowiedź na zapotrzebowania inspektorii św. Stanisława Kostki Jan Pietrzykowski s. 563-580
"Salezjańscy męczennicy Wschodu", Waldemar Witold Żurek, Lublin 2003 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Waldemar Witold Żurek (aut. dzieła rec.) s. 565-567
Duchowni polscy : dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938 Jan Pietrzykowski s. 605-625
"Jeńcy na wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po drugiej wojnie światowej", Waldemar W. Żurek, Kraków 1998 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Waldemar W. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 649-651
"Żwirowisko oświęcimskie. Męczeństwo salezjanów polskich", Waldemar W. Żurek, Lublin 2000 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Waldemar W. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 693-694