Znaleziono 27 artykułów

Czesław Gładczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym dla Greków była filozofia? Czesław Gładczuk s. 165-174
Człowiek w encyklice "Veritatis splendor" Czesław Gładczuk s. 201-212
Marcina Śmigleckiego byt myślny Czesław Gładczuk s. 219-223
Boecjusza sztuka mądrości Czesław Gładczuk s. 235-244
Pisma Martina Heideggera w języku polskim Czesław Gładczuk s. 279-281
Jak czytać Platona, jak Arystotelesa? Czesław Gładczuk s. 287-294
K.R. Poppera koncepcja krytycznej dyskusji Czesław Gładczuk Adam Matan s. 309-320
Rozumieć świat Czesław Gładczuk s. 329-333
"Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą", pod red. Andrzeja Bronka, Lublin 1995 : [recenzja] Czesław Gładczuk Andrzej Bronek (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Metafizyka", t. I i II, Arystoteles, oprac. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, tł. Tadeusz Żeleźnik, Lublin 1996 : [recenzja] Czesław Gładczuk Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 399-400
Nasz wspólny dom - Europa Czesław Gładczuk s. 415-421
"Tryptyk Rzymski" - wielkie przesłanie Czesław Gładczuk s. 421-428
"Storia della filosofia antica", I : "Dalle origini a Socrate", Giovanni Reale, Milano 1989 ; "Historia filozofii starożytnej", t. I : "Od początków do Sokratesa", Giovanni Reale, Lublin 1993 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Historia filozofii starożytnej", t. III : "Systemy epoki hellenistycznej", Giovanni Reale, tł.. E. I. Zieliński, Lublin 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) E. I. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 430-432
"Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności", Karl Raimund Popper, Warszawa 1997 : [recenzja] Czesław Gładczuk Karl Raimund Popper (aut. dzieła rec.) s. 432-434
Przestrzeń ludzkiej wiedzy : niektóre implikacje encykliki "Wiara i rozum" Czesław Gładczuk s. 441-451
"Filozofia w XX wieku", Alfred J. Ayer, tł. Tadeusz Baszniak, Warszawa 1997 : [recenzja] Czesław Gładczuk Alfred J. Ayer (aut. dzieła rec.) Tadeusz Baszniak (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"Sztuka i mądrość", Jacques Maritain, Warszawa 2001 : [recenzja] Czesław Gładczuk Jacques Maritain (aut. dzieła rec.) s. 463-466
"Filozofia średniowiecza", Richard Heizmann, tł. Piotr Domański, Kęty 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Piotr Domański (aut. dzieła rec.) Richard Heizmann (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia", Werner Jaeger, tł. i red. Krzysztof Bielawski, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Czesław Gładczuk Krzysztof Bielawski (aut. dzieła rec.) Werner Jaeger (aut. dzieła rec.) s. 469-470
Relatywizmu sekwencje Czesław Gładczuk s. 471-474
"Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego", red. Józef Pawlak, Toruń 2002 : [recenzja] Czesław Gładczuk Józef Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Atlas filozofii", Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, tł. Barbara A. Markiewicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Franz-Peter Burkard (aut. dzieła rec.) Peter Kunzmann (aut. dzieła rec.) Barbara A. Markiewicz (aut. dzieła rec.) Franz Wiedmann (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku", red. Czesław Gładczuk, Białystok 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Czesław Gładczuk (aut. dzieła rec.) s. 504-507
"Paideia - formowanie człowieka greckiego", Werner Jaeger, [tł. Marian Plezia, Henryk Bednarek], Warszawa 2001 : [recenzja] Czesław Gładczuk Henryk Bednarek (aut. dzieła rec.) Werner Jaeger (aut. dzieła rec.) Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 511-514
"Wprowadzenie do filozofii", Arno Anzenbacher, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków 2003 : [recenzja] Czesław Gładczuk Arno Anzenbacher (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Stefan Swieżawski, Warszawa-Wrocław 2000 : [recenzja] Czesław Gładczuk Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 528-530