Znaleziono 15 artykułów

Józef Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Czeżowski Józef Pawlak s. 3-6
Henryk Elzenberg Józef Pawlak s. 3-8
Profesor Tadeusz Szczurkiewicz Józef Pawlak s. 3-10
Stosunek Jerzego Plechanowa do empiriokrytycyzmu Józef Pawlak s. 33-53
Doktryna polityczna "Narodnej Woli" Józef Pawlak s. 35-46
Narodnicka koncepcja nauk społecznych a materializm historyczny Józef Pawlak s. 41-61
Stosunek Nikołaja O. Losskiego do empiryzmu Locke'a, Berkeleya i Hume'a Józef Pawlak s. 41-64
Problem konieczności historycznej w rosyjskiej filozofii Józef Pawlak s. 59-78
Życie i działalność naukowa Nikołaja O. Łosskiego Józef Pawlak s. 61-76
Plechanow i Bernstein a problem interpretacji materializmu historycznego Józef Pawlak s. 67-95
Uwagi o leninowskiej i plechanowskiej koncepcji rozwoju społecznego Józef Pawlak s. 85-106
Marksistowska koncepcja ideologii Józef Pawlak s. 87-99
Jerzy Plechanow a filozofia radziecka lat dwudziestych Józef Pawlak s. 99-121
Idea postępu w filozofii społecznej Mikołaja K. Michajłowskiego Józef Pawlak s. 99-118
"Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego", red. Józef Pawlak, Toruń 2002 : [recenzja] Czesław Gładczuk Józef Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 471-473