Znaleziono 6 artykułów

Iwona Marcysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz rodziców w oczach młodzieży a nasilenie lęku i poczucia winy Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 59-71
Wpływ pozytywnych emocji na niektóre procesy pamięci i uwagi Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 103-115
Typ zachowania „A" a struktura osobowości według koncepcji psychoanalitycznej Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 119-127
Postawy wartościujące a obciążenie stresem Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 143-155
Empatia a poziom lęku i agresywności Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 185-193
Sprawozdanie z konferencji: osobowość a aktywność twórcza Iwona Marcysiak s. 306