Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Skobel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy kształt nauczania moralnego papieża Franciszka a intuicje zawarte w teologii ks. prof. Stanisława Olejnika Stanisław Skobel s. 55-67
Prawa człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego Stanisław Skobel s. 131-138
Biskup Michał Klepacz – pasterz cierpliwego dialogu : przyczynek do analizy watykańskich konferencji radiowych Stanisław Skobel s. 135-141
"Le Compromis en Morale, Revue d'éthique et théologie morale", 1993 : [recenzja] Stanisław Skobel s. 154-156
Prawosławie a współczesne problemy bioetyczne Stanisław Skobel s. 163-173
"La bioethique, Début et fin de la vie", Xavier Thévenot, Paris 1989 : [recenzja] Stanisław Skobel Xavier Thévenot (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Dlaczego Akcja Katolicka? : teologia i duchowość „rewizji życia” Stanisław Skobel s. 203-208
„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32) : Czy istnieją wyjątki od reguły prawdy? Stanisław Skobel s. 269-276
Moralność błogosławieństw : w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Bernharda Häringa Stanisław Skobel s. 315-331
„Wezwani do życia”, Yves Congar, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Skobel Yves Congar (aut. dzieła rec.) A. Ziernicki (tłum.) s. 361-363
„Prawda, wartości, władza”, Joseph Ratzinger, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Skobel Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) G. Sowiński (tłum.) s. 363-365
„Przebóstwienie człowieka i świata”, Zdzisław Józef Kijas, Kraków 2000 : [recenzja] Stanisław Skobel Zdzisław Józef Kijas (aut. dzieła rec.) s. 365-367